Vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky

||Vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky

2019-12-13T15:25:34+01:0013 Prosinec, 2019|Aktuality|
Národní ústav pro vzdělávání v současné době realizuje projekt APIV A, který má za cíl formou Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v oblasti společného vzdělávání. NIDV aktuálně připravuje vzdělávací modul "Základy romistiky pro pedagogické pracovníky" a navazující modul "Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů".

Cílem obou modulů je poskytnout účastníkům/budoucím lektorům tématu hlubší vhled do systému hodnot a vztahů v romské komunitě v proměnách historického vývoje i socioekonomické situace na našem území jako východisek k pochopení problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romským žákem, popř. s romskými rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou vždy uchopena z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství.

Navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“ se navíc zabývá romským etnolektem češtiny i dopady spojenými s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Stěžejní část modulu je zaměřena na problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání, charakterizuje faktory sociálního vyloučení, definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Představena bude aktuální dotační podpora v oblasti vzdělávání na úrovni národní i regionální i současné vládní intervence na podporu integrace romského etnika.

Pro pilotní ověření vzdělávacích modulů hledá zkušené pedagogické pracovníky, budoucí lektory modulů. Vhodnými účastníky a budoucími lektory modulu Základy romistiky pro PP jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení s minimálně pětiletou praxí v oblasti školství, se zájmem a vhledem do problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů.

Navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“ je určen především pedagogickým pracovníkům II. stupně základních škol, středních a vyšších odborných škol či pracovníci ŠZ, kteří již absolvovali vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky.

Lektorkou obou modulů je Mgr. Lada Červeňáková, středoškolská pedagožka na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě a členka Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Počet účastníků u obou modulů je omezen na 15 osob. Uzávěrka přihlášek 17. 12. 2019 pro modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky a 30. 1. 2020 pro modul Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů.

Zájemci se mohou hlásit zde:  https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/