Informace o kurzu Divadlo utlačovaných

Informace o kurzu Divadlo utlačovaných2021-08-06T09:15:03+02:00

 

V rámci semináře Vás seznámíme s metodou divadla utlačovaných, jejíž techniky mohou vhodně aktivizovat příslušníky minoritních skupin, posilovat jejich kompetence a dát jim v bezpečném prostředí prostor sdělit svoje postoje a prožitky (ve smyslu „empowerment“). Cílem je ukázat, že prostřednictvím této metody lze zvýšit povědomí o problematice soc. vyloučení nenásilnou formou, vytvářet prostor pro podněty přímo od občanů, a v neposlední řadě posilovat porozumění pro diskuzi palčivých společenských témat a nabízet společné hledání řešení.

Seminář povede Mgr. Juliána Bindasová, která pracuje v odboru pro sociální začleňování jako lokální poradkyně pro komunitní práci. Juliána vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK, kde také s divadlem utlačovaných začala. V minulosti absolvovala několik workshopů se zahraničními lektory k divadlu utlačovaných (divadlo fórum s Terry O’Leary z Cardboard Citizens, s Mirellou Galbiatti, pedagožkou divadla utlačovaných z Argentiny a Robertem Mazzinim z italského Giolli). Aktuálně se učastní kurzu pro facilitátory novinového divadla s Uri Noy Meirem z ImaginAction. Metodu aplikovala  především při práci s lidmi bez domova (DivaDNO, Naděje – Praha), také v rámci seminářů pro veřejnost a sociální pracovníky.