Informace o kurzu „Kariérní poradenství“

Informace o kurzu „Kariérní poradenství“2021-08-06T09:33:14+02:00

 

V rámci semináře Vás seznámíme s úspěšnými způsoby, které mohou pomoci klientovi s kumulovanými handicapy na trhu práce najít nové zaměstnání. Získáte zde tipy na neziskové organizace, které v praxi poskytují pomoc v podobě prostupného zaměstnání, podporovaného zaměstnávání nebo mají specializovanou agenturu práce. Dozvíte se, jaké jsou zásady koučinku a mentoringu a osvojíte si způsoby, jak je vhodně využít. Závěr semináře bude zaměřen na význam lokálních sítí zaměstnanosti.

 

Seminář povede Mgr. Hana Kejhová, MPA, která se od roku 2005 věnovala jako publicistka oblasti zaměstnanosti, personalistiky, kariérního rozvoje a moderního řízení firem. O těchto tématech psala pro Hospodářské noviny, odborný časopis Moderní řízení, Trade News a odborný web pro personalisty – HR kavárnu. Zkušenosti získala i v neziskové oblasti, kdy jako šéfredaktorka vedla časopis Grantis.  Od roku 2020 pracuje v odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR na pozici centrální expertky pro zaměstnanost.