Informace o kurzu „Kodex pronajímatele“

Informace o kurzu „Kodex pronajímatele“2021-10-22T09:15:24+02:00

V rámci semináře Vás seznámíme s používáním nezávazných a doporučujících pravidel, která mohou být účinnou alternativou k vyhláškám a zákonným normám, zejména v lokalitách postižených sociálním vyloučením. Specificky se zaměříme na oblast nájemních vztahů, kde lze na lokální úrovni upravit nežádoucí praxi při pronajímání bytů (např. obchod s chudobou, nedostatečné reinvestice nájemného, diskriminaci nájemníků, krátkodobé nájemní smlouvy aj.) pomocí nezávazného kodexu.

 

Seminář povede Ing. arch. Kristian Holan, který pracuje v odboru pro sociální začleňování jako expert pro oblast bydlení. V letech 2019 a 2020 pracoval na ÚMČ Praha 8 na přípravě „Zásad pro jednání se stavebníky“. Dlouhodobě se věnuje urbanismu a městskému plánování.