Informace o kurzu Podpora zdraví

Informace o kurzu Podpora zdraví2021-08-06T12:05:45+02:00

 

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky semináře, kteří se profesně setkávají s rodinami a jednotlivci ohroženými chudobou a sociálním vyloučením, se základními informace z oblasti podpory veřejného zdraví s akcentem na zvyšování dostupnosti primární zdravotní péče pro tyto osoby. V rámci semináře získají účastníci informace o právech a povinnostech pojištěnce veřejného zdravotního pojištění v České republice, informace k  uplatňování nároků při čerpání zdravotní péče, a to zejména  se zaměřením na osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

Semináře jsou určeny primárně pro představitele obecní samosprávy a členy lokálních partnerství ve spolupracujících obcích s Odborem pro sociální začleňování v režimu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) nebo v režimu Vzdálené dílčí podpory mimo KPSVL – členy pracovních skupin nebo lokálního partnerství a další spolupracující organizace.

 

Semináře Vás provede Mgr. et Mgr. Daniela Mosaad Pěničková, Ph.D, která vystudovala sociokulturní antropologii se specializací v oboru medicínské antropologie. Sociálnímu začleňování se v praxi věnuje již 17 let , kdy v letech 2003-2013 pracovala v zahraničí (USA). V rámci odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR působí expertka na oblast zdraví.