Informace o kurzu „Prevence kriminality“

Informace o kurzu „Prevence kriminality“2021-08-06T09:41:02+02:00

 

V rámci semináře Vám poskytneme základní informace o systému prevence kriminality v ČR, o jeho fungování, hlavních principech a dělení. Dále Vám představíme jeho hlavního aktéry a nabídneme metodickou podporu  v dané oblasti a současně se budeme bavit o vhodných řešeních, která povedou k pozitivním změnám na úrovni místních samospráv. V rámci semináře Vás dále seznámíme s příklady dobré praxe a zkušenostmi z odborného poradenství v rámci lokálních partnerství.

 

Seminář povede Mgr. Petra Hubková, která aktuálně působí na pozici centrální expertky na bezpečnost a prevenci kriminality v rámci odboru pro sociální začleňování. Paní Hubková je členkou Republikového výboru pro prevenci kriminality, který spravuje a řídí Ministerstvo vnitra ČR. Více jak 5 let působila na pozici koordinátorky prevence kriminality města Bruntál.