Informace o kurzu Regionální management v oblasti sociální politiky

||Informace o kurzu Regionální management v oblasti sociální politiky
Informace o kurzu Regionální management v oblasti sociální politiky2021-08-06T09:21:28+02:00

 

V rámci semináře Vás seznámíme s aktuálními trendy a výzvami strategického plánování 21. století. V rámci diskuze se rámcově seznámíte se základními fakty k proměnám a vývoji strategického plánování se zacílením na aktivity tzv. regionálního managementu. Seznámíte se rovněž s obecnými podmínkami, které strategické plánování provází, včetně provazby na proměnlivosti současného světa, hlavními bariérami, ale i možnými řešeními v této oblasti.

Seminář povede Mgr. Jan Mochťák, který se kromě problematiky sociálního vyloučení dlouhodobě věnuje oblasti integrace cizinců a postupům strategického plánování v oblasti sociální politiky. V akademickém prostředí (Univerzita Palackého, CARITAS-VOŠ Olomouc atd.) se věnuje výuce odborných předmětů z oblasti sociální politiky, problematiky etnických a národnostních menšin, sociální práce s cizinci či interkulturní komunikaci. Aktuálně působí na pozice vedoucího oddělení regionálního centra Východ, které koordinuje aktivity Agentury na území Moravy.