Informace o kurzu „Faktory sociálního vyloučení u cizinců“

||Informace o kurzu „Faktory sociálního vyloučení u cizinců“
Informace o kurzu „Faktory sociálního vyloučení u cizinců“2021-08-06T09:32:07+02:00

 

V rámci semináře Vás seznámíme se situací cizinců v ČR, kteří tvoří aktuálně přes 5,2 % populace, a kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením například s ohledem na nedostatečnou znalost českého jazyka, absenci sociálního kapitálu, neznalosti sociokulturních standardů apod. Spousta cizinců se rovněž nachází ve složité situaci spjaté zejména s diskriminačními praktikami v oblasti bydlení a trhu práce. V rámci semináře bude vedena diskuse o možnostech řešení, zejména v kontextu sociální práce realizované obecními úřady.

 

Seminář povede PhDr. Eva Dohnalová, která aktuálně působí v rámci odboru pro sociální začleňování jako lokální expert na sociální služby v oddělení regionální centrum východ. Problematice sociální práce s cizinci, integraci a interkulturní práci se dlouhodobě věnuje jak v rámci nevládních organizací, tak dané téma lektoruje na vysokých školách.