Informace o kurzu Terénní sociální práce

Informace o kurzu Terénní sociální práce2021-08-06T09:26:28+02:00

 

V rámci semináře se účastníci dozví, jak bezpečně otevřít komunikaci, jak důležitá je znalost jazyka cílové skupiny jako cesta k autenticitě, zejména s ohledem na problematiku sociálního začleňování. Jak pracovat s tichem, otázkou, zrcadlením, sendvičovou metodou, motivací, zájmem, časem. Jak upevňovat vztah, a jak a kdy využívat zklidňující metody.

Seminář povede Mgr. Bc. Pavel Šimon, který má bohaté zkušenosti jako terénní pracovník a vedoucí sociální služby. Do jeho portfolia patří práce s mládeží, rodinami, pěstouny, osobami v krizi, ohroženými dětmi a částečně i osobami bez přístřeší Je vyškoleným koordinátorem Charity ČR pro mimořádné situace a krizové intervence. Již deset let je členem komise prevence kriminality města Polička. Aktuálně pracuje v rámci Agentury na pozici lokální konzultant pro sociální služby.