Informace o kurzu Úvod do problematiky bydlení a sociálního bydlení v ČR

||Informace o kurzu Úvod do problematiky bydlení a sociálního bydlení v ČR
Informace o kurzu Úvod do problematiky bydlení a sociálního bydlení v ČR2021-08-06T10:14:20+02:00

 

V rámci semináře seznámíme účastníky v prvé řadě s problematikou bydlení a sociálně vyloučených lokalit (SVL), a to s důrazem na genezi a charakteristiky SVL, problémů trhu s bydlením a s ohledem na místní i celorepublikový kontext. Dále se zaměříme na téma sociálního bydlení, zejména možnosti jeho financování, jaké specifické přístupy a programy existují apod.

Seminář povede Mgr. Martin Chochola, Ph.D., který pracuje v odboru pro sociální začleňování jako lokální poradce pro sociální bydlení v rámci oddělení regionální centrum střed. Vystudoval sociální antropologii na Univerzitě Pardubice, kde se průběžně školil v kvalitativní i kvantitativní sociologii, v problematice etnicity, romistiky, v sociologii města a problémech migrace, marginalizace a sociálního vyloučení. Později pokračoval na FHS UK v doktorském studiu (dizertační práce z oblasti antropologie umění, etnicity a politické antropologie – FHS UK 2019).