Informace o kurzu Sociálně právní minimum

Informace o kurzu Sociálně právní minimum2021-08-06T09:43:34+02:00

 

Seminář Vás uvede do kontextu zákona o sociálních službách, zásad poskytování sociálních služeb, a poskytne základní přehled o struktuře, účelu sociálních služeb, roli aktérů v systému a podrobnější náhled na povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. V rámci semináře získáte vhled do principů a zásadních pojmů, které zákon definuje, včetně odpovědnosti jednotlivých aktérů. Podrobnější informace budou zaměřeny na orientaci v účelu jednotlivých druhů sociálních služeb a povinnostech poskytovatelů sociálních služeb zejména v kontextu působení v lokalitách se zvýšeným počtem sociálně vyloučených, nebo sociálním vyloučením ohrožených osob.

Seminář povede Mgr. Jana Chovancová, která pracuje v rámci odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako expertka pro oblast sociálních služeb. V oblasti sociálních služeb působila v minulosti jako vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu a vedoucí sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.