Základní škola Dubí 2 se stala Férovou školou

||Základní škola Dubí 2 se stala Férovou školou

Základní škola Dubí 2 se stala Férovou školou

2020-10-20T15:25:37+02:009 října, 2019|Aktuality|
Základní škole Dubí 2 se podařilo získat Certifikát Férová škola. Certifikát byl udělen v rámci tříletého programu Škola pro všechny realizovaného Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pro získání certifikátu musela škola splnit náročné standarty v oblasti rovných příležitostí.

Kolektiv konzultantů univerzity hodnotil školní kulturu a postoje, materiální, organizační a personální podmínky a sledoval i praktickou část výuky. Kromě toho se zaměřil i na vztahy, komunikaci a spolupráci s ostatními subjekty ve městě. Důležitá ale také byla např. přehlednost a srozumitelnost webových stránek.

Pracovníci univerzity ocenili zejména pozitivní školní klima, bohatý plán projektů, podporu dětí při přechodu z mateřských škol i pří nástupu na střední školy, úroveň komunikace uvnitř pedagogického sboru a důvěru v rámci kolektivu. V závěrech šetření potvrdili vysokou úroveň školy v oblasti utváření rovných příležitostí pro všechny žáky.

Certifikát Férová škola na půdě Univerzity slavnostně převzala ředitelka ZŠ v Dubí 2 Mgr. Soňa Kosová spolu se zástupkyní pedagogického sboru.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.