Online 10. setkání odborného panelu

|Online 10. setkání odborného panelu
Online 10. setkání odborného panelu2021-06-28T10:00:40+02:00

10. setkání odborného panelu na téma Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin:

4. 5. 2021 od 9: 00 do 16:00 online.

 

V rámci setkání odborného panelu bude diskutováno téma role sociálního pedagoga na základních školách jako pedagogického pracovníka. Na odborném panelu budou své zkušenosti prezentovat jak zástupci akademické půdy a střešních organizací, tak zástupci základních škol, které již se sociálním pedagogem, případně sociálním pracovníkem pracují.

Moderátorka odborného panelu: Mgr. Olga Havlátová, Garantka odborného panelu: Mgr. Jana Pernica Horáčková

 

Program odborného panelu:

9: 00 – 9: 30 registrace účastníků

Úvodní slovo – PhDr. David Beňák Ph.D. DiS., ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR

9: 30 – 13: 00 dopolední blok

– doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. – předseda Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

– doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. – Cyrilometodějská teologická fakulta, Palackého univerzita v Olomouci

– doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. – Filozofická fakulta Karlovy univerzity

12: 00 – 13: 00 panelová diskuse za účasti:
• zástupců akademické sféry,
• zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,
• zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

13: 00 – 14: 00 přestávka na oběd

14: 00 – 16: 00 odpolední blok

– Mgr. Jaroslav Faltýn – Odbor základního vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

– Mgr. Veronika Prchalová – Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, okres Teplice

– Ing. Aneta Vejlupková, DiS – Základní škola Obrnice

– Mgr. Petr Opletal – Základní škola Ostrava-Zábřeh

16 : 00 zhodnocení, závěr

 

Videozáznam z odborného panelu

 

Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.