Projekt Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP)

|Projekt Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP)
Projekt Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP)2023-07-26T13:13:20+02:00


Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_004/0000341

Popis projektu: Projekt podpoří obce, města a mikroregiony se zvýšenou koncentrací sociální vyloučení při zavádění, hodnocení a rozvoji metody komunitní práce (KP). V územích se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení (SVL) nabídne intenzivní metodickou podporu. Odborné veřejnosti a klíčovým partnerům zajistí kvalitní vzdělávání v KP, výzkumy a účast na evaluaci, v jejíchž technikách budou proškoleni. Prostřednictvím spolupráce s MPSV a KrÚ projekt přispěje k etablování a rozšíření komunitní práce.

Celkový rozpočet projektu: 22 824 216,- Kč  (EU 17 514 162,- Kč a SR 5 310 054,- Kč)

Doba realizace projektu: 1.1.2023 – 31.12.2025

Cílová skupina projektu:

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Veřejnost
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Realizátor projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15, Praha – Staré Město

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Šimáček, martin.simacek@mmr.cz