Zadluženost

Zadluženost2024-05-15T11:14:32+02:00

Rostoucí zadluženost a potažmo předluženost domácností je již delší dobu vnímána jako závažný společenský problém v rámci celé EU.  Nejenže přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí jako například míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu, a další, ale současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním a zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby dětí.

Rostoucí předluženost obyvatel je aktuálně velkým problémem i v České republice. Aktuálně čelí přes 10 % dospělé populace exekuci a celkem je vedeno na 5 milionů exekučních řízení. Situace je o to vážnější, že drtivá většina obyvatel v exekuci čelí více exekucím naráz. To s sebou nese značné ekonomické a sociální důsledky.

Vedle přijetí nutných legislativních změn a správného systémového nastavení například sociální práce zde hrají klíčovou roli zejména obce. Ty mohou v rámci prevence a řešení nadměrného zadlužení svých obyvatel udělat celou řadu opatření, které pomohou snížit dluhovou a exekuční zátěž jejich obyvatel. Jedná se například o:

  • zavedení či posílení dluhového poradenství v kombinaci s terénní sociální službou a jejich správnou a včasnou propagaci,
  • dluhové a finanční vzdělávání na základních a středních školách,
  • osvětu široké veřejnosti formou šíření pozitivních příkladů, varování před nekalými praktikami, organizace besed a seminářů, či místního tisku,
  • nastavení zodpovědné politiky obce ve vztahu k vlastním pohledávkám a systému správy a výběru poplatků,
  • nastavení efektivní spolupráce aktérů na místní úrovni,
  • přijetí zákazu podomního prodeje a zákazu nebo regulace hazardních her v obci.

Podpora a pomoc v zadlužení bývají často prvním krokem ke změně životní situace.

Barbara Halířová

expertka pro oblast zadluženosti

E-mail:
barbara.halirova@mmr.gov.cz

Adresa:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Vinohradská 1896/46,
Praha 2