Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití

|Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití2020-10-05T08:55:57+02:00

 

Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití, číslo projektu: LP-PDP4-001


Stručné shrnutí projektu:
Projekt reaguje na zvyšující se míru nenávistných projevů vůči menšinám ve veřejném prostoru. Klade si za cíl rozšířit a udržet prostor pro kultivovanou diskusi týkající se diskriminace a násilí spojené s předsudky, která slouží jako prevence nenávistných projevů a násilí z nenávisti, a vybavit tzv. tvůrce mínění a tvůrce rozhodování nástroji pro efektivní komunikaci tematiky a souvisejících problémů.

Široká veřejnost i tvůrci veřejného mínění ve vybraných lokalitách tak budou lépe připraveni přistupovat k tematice sociálního začleňování v rovině tvorby názorů i tvorbě harmonického prostředí pro vzájemné soužití. Při prevenci předsudečného, nenávistného chování bude projekt působit na třech hladinách komunikace – masmediální, ve sdíleném veřejném prostoru a v přímé komunikaci s konkrétními lidmi.

Očekávaným přínosem projektu bude vyšší kultivovanost a efektivita komunikace týkající se lidských práv, snižování intenzity agresivity zapříčiněné předsudky v oblastech: komunikace o problematice ohrožených menšin v masmédiích a na sociálních sítích, řešení konfliktů ve školských zařízeních, prezentace opatření podporující členy sociálně vyloučených komunit na komunální úrovni.

Projekt vychází z již existujících kapacit, zejména postupů a produktů osvědčených v projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti 2014-2017.


Příjemce:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
www.mmr.cz
Kontaktní osoba: PhDr. David Beňák, Ph.D., david.benak@mmr.cz, tel.: 234 062 405


Partner projektu:

Trygg Læring (Bezpečné učení), Norsko
Cílem projektového partnerství je přenos dobré praxe mezi profesionály působícími v oblasti školní mediace. Pracovníci Trygg Læring se budou podílet na přípravě vzdělávání lektorů mediace a peer-mediace a na tvorbě metodiky Mediace ve škole a v norském prostředí šířit výstupy projektu. Partnerství bude probíhat v rámci aktivity Mediace ve škole.


Projekt je podpořen v rámci programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí grantového mechanismu Norských fondů.
Více informací naleznete na stránkách https://www.eeagrants.cz/.