Online konference „Cesty k inkluzi: Systémová podpora obcí při rozvoji kvalitního vzdělávání“

|Online konference „Cesty k inkluzi: Systémová podpora obcí při rozvoji kvalitního vzdělávání“
Online konference „Cesty k inkluzi: Systémová podpora obcí při rozvoji kvalitního vzdělávání“2022-03-07T09:57:24+01:00

23. 2. 2022 8:30 – 16:30

Cílem online konference je sdílení výsledků realizovaných aktivit a současně dobrých praxí, k propojení jak relevantních odborníků na místní, regionální i státní úrovni, tak i členů odborného panelu.

Online konference je závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Na konferenci budou prezentovány výstupy jednotlivých klíčových aktivit, jejich realizace, závěry a dílčí dopady do území.

Program konference bude členěn do dvou bloků, a to dopoledního a odpoledního. V rámci dopolední části budou prezentovány výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Odpolední část konference bude rozdělena do tři pracovních sekcí, ze kterých si účastníci zvolí jednu dle svých preferencí, a té se zúčastní. Temata pracovních sekcí se týkají stěžejních a nejzajímavějších výstupů a aktivit projektu.

V závěru konference budou sdíleny výstupy jednotlivých sekcí, závěry a doporučení.

Konference je určena zejména pro aktéry ve vzdělávání na místní a regionální úrovni, členy odborného panelu, zástupce MŠMT, České školní inspekce, odborných organizací, ředitele škol a školských zařízení, zástupce akademického prostředí a zástupce NNO.

Moderuje: Mgr. Olga Havlátová, Odborná garantka projektu, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

Program konference:

08:30 – 09:00
Registrace účastníků


09:00 – 09:15
Úvodní slovo ředitele
– PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS., Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

09:15 – 10:35
Průběh a dynamika spolupráce Odboru pro sociální začleňování MMR v lokalitách
– Mgr. Martina Dušková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Diskuze s konzultanty inkluzivního vzdělávání: poznatky z praxe
– Mgr. Stanislav Dlouhý, Bc. Eva Nováková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Podpora rovných příležitostí v územích v rámci Místních akčních plánů
– Bc. Martin Dobeš, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Reflexe spolupráce Odboru pro sociální začleňování MMR se zástupci obcí
– Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D., náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě
– Mgr. Hana Franzl, hlavní manažerka projektu, Statutární  město Chomutov
–  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch města Liberec
– Bc. Daniel Škarka, uvolněný člen Rady města Jihlavy pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí

10:35 – 10:45
Přestávka

10:45 – 12:00
Podpora odborné spolupráce: od diskuze k doporučením
– Mgr. Jana Pernica Horáčková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Regionální konference a workshopy: stručné shrnutí
– Mgr. Marta Miklušáková, Mgr. Martina Dušková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Tuzemské stáže a zahraniční studijní cesty: cesty k inkluzi u nás a ve světě
– Mgr. Jana Pernica Horáčková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

Panelová diskuze se zástupci hostujících škol pro tuzemské online stáže
– Jarmila Karnovská, ředitelka MŠ Ostrava, Špálova 32
– Mgr. Karel Minařík, ředitel ZŠ, Česká Lípa, Partyzánská 1053
– Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
– Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
Panelová diskuze se zástupci zahraničních stáží
– Mgr. Zdenka Šafaříková, účastnice stáže v Portugalsku
– Mgr. Eva Nováková, účastnice stáže ve Skotsku
– Mgr. Jana Masařová, účastnice stáže v Rakousku

12:00 – 13:00
Přestávka

13:00 – 13:30
Metodika realizace strategií rozvoje vzdělávání v oblasti IKV a rovných příležitostí v uzavřených soustavách
– PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS., Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání: vybraná doporučení
– Mgr. et Mgr. Matěj Seifert, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

13:30 – 14:20
Analytické práce: výchozí bod pro funkční nastavení inkluzivního a kvalitního vzdělávání
– Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

14:20 – 14:30
Přestávka a přesun do virtuálních pracovních sekcí

14:30 – 15:30
Práce v sekcích:

Jak realizovat úspěšnou online stáž, praktická doporučení a zkušenosti
– Jarmila Karnovská, ředitelka MŠ Ostrava, Špálova 32
– Mgr. Karel Minařík, ředitel ZŠ, Česká Lípa, Partyzánská 1053
– Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
Příklady úspěšné praxe: na evidenci založené principy podpory žáků ze SVL
– Mgr. et Mgr. Matěj Seifert, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
Sociální znevýhodnění v prostředí základní školy: prezentace výsledků výzkumu
– Andrea Svobodová, Ph. D., Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

15:30 – 15:35 – Sdílení výstupů z práce v sekcích

15:35 – 15:45
Vystoupení s předběžnými závěry externí evaluace
– Mgr. Filip Rameš, Deloitte

15:45 – 16:15
Vystoupení odborného garanta projektu a zástupců interní oponentní skupiny

– Mgr. et Mgr. Radek Vorlíček, Ph. D.,
– PhDr. Karolína Burešová, Ph. D.
– Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph. D.

16:15 – 16:30
Poděkování a závěrečné slovo

– PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS., Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

 

Videozáznam z konference:

1. část, 8:30 – 14:30:

Sekce Jak realizovat úspěšnou online stáž, praktická doporučení a zkušenosti, 14:30 – 15:30:

Sekce Příklady úspěšné praxe: na evidenci založené principy podpory žáků ze SVL, 14:30 – 15:30:

Sekce Sociální znevýhodnění v prostředí základní školy: prezentace výsledků výzkumu, 14:30 – 15:30:

2. část, 15:30 – 16:30:

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.