Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování

|Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování
Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování2020-07-17T16:47:43+02:00

Projekt byl podpořen v rámci výzvy OPZ 018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ a je realizován v letech 2020-2022. Cílem projektu je vytvářet politiky sociálního začleňování za využití dat (statistických i kvalitativních) s využitím přístupu evidence-based policy a v úzké součinnosti s partnery (kraji a obcemi), kteří budou tyto politiky zavádět v praxi.

V rámci projektu vznikne tým expertů – analytiků a odborníků na návrh politik, který bude v úzkém kontaktu se spolupracujícími kraji a městy, a bude podle jejich potřeb hledat nejvhodnější řešení vybraných problémů (např. v oblasti dostupného a sociálního bydlení, řešení sociálního začleňování na venkově apod.). Partneři pak budou s podporou projektového týmu uvádět inovované politiky do praxe.

Součástí projektu je také podpora kapacit partnerů (krajů a obcí) v podobě exkurzí, školení, vzájemného setkávání se (peer-to-peer učení) apod. Výsledky projektu budou prezentovány také na konferencích nebo pracovních skupinách.

Partnery projektu jsou Královehradecký, Liberecký a Olomoucký kraj a statutární město Chomutov. Předpokládáme, že v průběhu roku 2021 se do spolupráce budou moci zapojit také další města nebo kraje.

Partnerem s finanční účastí je Sdružení místních samospráv – v rámci projektu bude společně rozvíjen systém AGIS o obcích v tématech sociální politiky a sociálního vyloučení. Díky tomu předpokládáme plošné zpřístupnění řady administrativních dat o sociálních dávkách nebo z oblasti vzdělávání, které nyní nejsou zástupcům obcí snadno dostupné, a tedy ani využívané v rozhodování.

Kontaktní osoba:

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Tel.: +420 720 982 649
E-mail: roman.matousek@mmr.cz