• 127
 • 9. odborný panel
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování
 • AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ PODPOŘÍ DALŠÍ ČTYŘI OBCE V BOJI S CHUDOBOU
 • Aktuality
 • Archiv starších verzí metodik Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • Centrum podpory a rozvoje aktivit směřujících k desegregaci v území
 • Člen/ka interní oponentní skupiny
 • Databáze kvalitativních dat o sociálním vyloučení a sekundární analýza
 • Department (Agency) for Social Inclusion of the Ministry of the Regional Development
 • Dokumenty
 • DOKUMENTY PRO 4. VLNU V KPSVL
 • Expert/ka – HateFree Zones leader (Dohoda o pracovní činnosti)
 • Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast KOMUNITNÍ PRÁCE
 • Expert/ka pro zaměstnanost
 • Fórum sociálního začleňování „Focus: Bydlení“
 • Fórum sociálního začleňování: Je váš hlas slyšet?
 • Fórum sociálního začleňování: Změna financování VPP
 • Hodnoty
 • I MENŠÍ OBCE MOHOU NOVĚ ZÍSKAT PROSTŘEDKY K ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ
 • Index sociálního vyloučení
 • Individuální projekt OP VVV – Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se SVL
 • Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování
 • Individuální projekty
 • INISZ
 • Inspirace
 • Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti
 • Karlovarský kraj – dokumenty
 • Komunitní práce žije i v době pandemie. Třinecké ženy ušily více než 3 000 roušek
 • Konference „S krajem z okraje“
 • Kontakt
 • Konzultant pro školení tiskových mluvčí (DPP)
 • Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání – Ústecký kraj (DPČ)
 • Koordinátor/manažer aktivity, projekt Místo pro všechny (DPČ)
 • Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+
 • Koronavirus
 • Lokality
 • Mapa stránek
 • METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM
 • Mise
 • Možnosti řešení dluhů smírčím způsobem
 • Nabídka seminářů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
 • Newsletter komunitní práce a participace
 • O nás
 • Oblasti podpory
 • Odborný panel – „Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva a zkušenosti ředitelů škol“
 • Odborný seminář: Nový Index sociálního vyloučení a jeho role ve státních politikách
 • Online 10. setkání odborného panelu
 • Online 11. setkání odborného panelu
 • Online 12. setkání odborného panelu
 • Online konference „Cesty k inkluzi: Systémová podpora obcí při rozvoji kvalitního vzdělávání“
 • Online regionální konference Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji
 • Online regionální konference pro Jihočeský kraj „Start ze zadní řady“
 • Online regionální konference pro Jihomoravský kraj: „Škola a rodina jako komunita“
 • Online regionální konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“
 • Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj „Vím, kam jít“
 • Online regionální konference pro Olomoucký kraj: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“
 • Online regionální konference pro Pardubický kraj: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí
 • Online regionální konference pro Zlínský kraj: Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe
 • Online stáže
 • Online vzdělávací akce projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • Práce s informacemi při sociálním začleňování – workshopový cyklus
 • Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování
 • Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
 • Projekt OPZ+ „Centrum podpory a rozvoje aktivit směřujících k desegregaci v území“
 • Projekt OPZ+ „Obec pro všechny“
 • Projekt OPZ+ „Rozvoj systémů pro sociální začleňování_RSSZ“
 • Projekt Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP)
 • Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání
 • Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji
 • Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí
 • Regionální online konference Rovné podmínky ve vzdělávání v kontextu Karlovarského kraje
 • Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému: Příklady dobré praxe (nejen) ze Středočeského kraje
 • Rozcestník vzdělávání na dálku
 • Seminář Energetická chudoba, sociální inovace na MPSV a možnosti zapojení lokálních partnerů, 10. 8. 2023
 • Šetření životních podmínek obyvatel sociálně vyloučených lokalit SVL-SILC
 • Sociální vyloučení v Česku: rozsah v roce 2021
 • Sociální začleňování v Česku: Co funguje a co se musí změnit?
 • Specialista/ka úprav videospotů (DPČ)
 • Spolupráce
 • Stáže
 • Tvůrce/Tvůrkyně reportáží a článků (DPČ)
 • Ukončené projekty
 • Vize
 • Volná místa
 • VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU
 • Výzkumný a vývojový pracovník*ce/evaluátor*ka, MMR_1347
 • VÝZVA PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 5. VLNY V KPSVL
 • VÝZVA PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 6.VLNY KPSVL
 • Workshop: Základy místní (nejen) obecní solidarity pro osoby v bytové nouzi
 • Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
 • Zpracování osobních údajů
 • Pokus