Bydlení2024-05-15T11:05:34+02:00

POPIS PROBLEMATIKY

Viditelnou známkou sociálního vyloučení je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita bytového fondu, nevyhovující infrastruktura, funkční nepropojenost s širším urbanistickým celkem obce a to, že jejich obyvatelé mají z různých důvodů ztížené šance na úspěšné sociální začlenění. Horší kvalita bydlení je jedním z faktorů sociálního vyloučení a zároveň je to zásadní prvek, který způsobuje propad v mnoha dalších sférách života. Dlouhodobé bydlení v substandardních ubytovnách a bytových domech vytváří a reprodukuje specifické postoje jeho obyvatel, poskytuje ve srovnání s nájemním bytem standardní kvality výrazně nižší právní jistotu trvání/stability bydlení. Nevyhovující bydlení se negativně odráží na vzdělání dětí, zaměstnání dospělých a zdravotním stavu všech jeho obyvatel.

Mezi významné problémy, s nimiž se v sociálně vyloučených lokalitách setkáváme patří stáří a celková kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, chybějící podpůrné terénní služby, obývání bytů bez nájemních smluv, nedostatečná právní ochrana nájemníků.

Opatření, které je potřeba v oblasti bytových politik obcí učinit je mj. zpracování strategických materiálů k sociálnímu a dostupnému bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel, zavádění systémových opatření s cílem předcházet ztrátě bydlení, budování sítě podpory pro sociálně vyloučené, zvyšování informovanosti o možnostech bydlení a mnoho dalšího.

Příručka dobrých praxí v oblasti bydlení, kterou jsme zpracovali spolu s našimi partnery, má sloužit jako inspirace obcím, které tuto oblast chtějí koncepčně řešit.

Více o přínosech zavádění sociálního a dostupného bydlení je k přečtení ve studii Přínosy sociálního bydlení.

Veronika Aresta

expertka pro oblast bydlení

E-mail:
veronika.aresta@mmr.gov.cz

Adresa: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Vinohradská 1896/46,
Praha 2

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města.

Příručka dobrých praxí v oblasti bydlení
Příručka, kterou jsme zpracovali spolu s našimi partnery, má sloužit jako inspirace obcím, které tuto oblast chtějí koncepčně řešit.

Stáhnout

Přínosy sociálního bydlení pro obce
Více informací o přínosech zavádění sociálního a dostupného bydlení

Stáhnout