Nabídka seminářů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování

|Nabídka seminářů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
Nabídka seminářů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování2021-07-20T09:33:33+02:00

V rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, který je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil sérii vzdělávacích seminářů zacílených na problematiku sociálního vyloučení, které lektorují zkušení odborníci z našich řad. Pro účast na semináři klikněte na tlačítko Registrace a vyplňte krátký registrační formulář.

Všechny naše semináře jsou online.

Terénní sociální práce – praktické typy a pomůcky pro praxi
Lektor: Mgr. Bc. Pavel Šimon

Registrace

Úvod do problematiky bydlení a sociálního bydlení
v kontextu ČR

Lektor: PhDr. Martin Chochola

Registrace

Divadlo utlačovaných (komunitní práce)
Lektor: Mgr. Juliána Bindasová

Registrace

Faktory sociálního vyloučení u cizinců
Termín: 26. srpna 2021
Čas: 9 – 11h
Lektor: PhDr. Eva Dohnalová

Informace o kurzu
Registrace

Prevence kriminality v obcích se SVL
Termín: 20. července 2021
Čas: 10 – 13h
Lektor: Bc. Petra Hubková

Informace o kurzu
Registrace

Výzkumy a způsoby měření rozsahu sociálního vyloučení
Lektor: Mgr. et Mgr. Radka Vepřková

Informace o kurzu
Registrace

Jak připravit a vymáhat (nejen) závazný Kodex pronajímatele
Lektor:  Ing. arch. Kristian Holan

Informace o kurzu
Registrace

Kariérní poradenství: Jak pomoci klientovi s kumulovanými handicapy zpět na trh práce
Lektor: Mgr. Hana Kejhová, MPA

Informace o kurzu
Registrace

Sociálně právní minimum: Zákon o sociálních službách I.
Lektor: Mgr. Jana Chovancová

Informace o kurzu
Registrace

Regionální management v oblasti sociální politiky-aktuální výzvy postupů a praxe strategického plánování
Lektor: Mgr. Jan Mochťák

Registrace

Realizováno v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605.