Online vzdělávací akce projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

|Online vzdělávací akce projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
Online vzdělávací akce projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami2022-03-10T10:55:45+01:00

V rámci realizace projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami pořádá Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura) množství vzdělávacích akcí zaměřených zejména na pedagogy, zástupce státní správy, samospráv a neziskových organizací. Jejich cílem je zejména sdílet osvědčené postupy, zkušenosti a dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání. Vzhledem k pandemii Covid-19 jsme řadu akcí uskutečnili online. Jejich přehled naleznete níže. Na jednotlivých stránkách naleznete program a prezentace, v případě online konferencí i kompletní videozáznamy.

Regionální konference:

Online konference „Cesty k inkluzi: Systémová podpora obcí při rozvoji kvalitního vzdělávání“ 23. 2. 2022

Online regionální konference: Romské děti ve vzdělávacím systému: Příklady dobré praxe (nejen) ze Středočeského kraje 25. 1. 2022

Online regionální konference pro Pardubický kraj: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí 25. 11. 2021

Online regionální konference pro Zlínský kraj: Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe 11. 11. 2021

Online regionální konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji 27. 10. 2021

Online regionální konference pro Liberecký kraj, Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí 21. 10. 2021

Online regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání 23. 9. 2021

Online regionální konference pro Královéhradecký kraj: „Škola jako druhá rodina“ 9. 6. 2021

Online regionální konference „Rovné podmínky ve vzdělávání v kontextu Karlovarského kraje“ 19. 5. 2021

Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj: „Vím, kam jít“ 28. 4. 2021

Online regionální konference pro Jihočeský kraj: „Start ze zadní řady“ 14. 4. 2021

Online regionální konference Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji“ 16. 3. 2021

Online regionální konference pro Olomoucký kraj: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“ 1. 3. 2021

Online regionální konference pro Jihomoravský kraj: „Škola a rodina jako komunita“ 1. 2. 2021

Setkání odborného panelu:

Online 12. setkání odborného panelu 2. 11. 2021

Online 11. setkání odborného panelu 21. 9. 2021

Online 10. setkání odborného panelu 4. 5. 2021

Online 9. setkání odborného panelu 29. 3. 2021

Online 8. setkání odborného panelu 26. 2. 2021

Online stáže:

Online stáže na školách

 

Akce jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.