Bezpečnost a prevence kriminality

||Bezpečnost a prevence kriminality
Bezpečnost a prevence kriminality2024-05-15T11:07:52+02:00

POPIS PROBLEMATIKY

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality než je celorepublikový průměr. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy jsou například: chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění v běžném životě, závislosti (gambling, alkohol, drogy).

Kriminalita v sociálně vyloučené lokalitě mívá často svou specifickou podobu. Nejčastěji si ji můžeme představit jako pyramidu, na jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají složité životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, podvodníky, kuplíře. Většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit pak bývají oběťmi trestné činnosti těchto osob. Specifikem je, že tato kriminalita je často latentní a zůstává skrytá i před zraky policie.

Velká část zločinů (především krádeže) se proto děje jako důsledek jiných zločinů – shánění peněz na splácení úroků pro lichváře, pro drogové dealery na hrací automaty.

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají obecné nízké právní vědomí a nízkou důvěru v instituce (včetně policistů a soudů). Řada sociopatologických jevů, které mohou být příčinou kriminality – jako alkoholismus nebo týrání žen a dětí – se objevuje přímo v rodinách.

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou zároveň jedním z cílů nenávistných projevů příznivců krajní pravice, jsou ohroženi i případnými fyzickými útoky a jinými druhy násilí z nenávisti.

Přesto již existuje řada opatření, která i na úrovni města či obce mohou výrazně přispět ke zlepšení bezpečnostní situace v sociálně vyloučené lokalitě. Jsou to například úspěšná sociální služba asistent pro jednání s policií a dalšími úřady, možnost uzavírání koordinačních dohod nebo možnost řešit bezpečnostní otázky na úrovni komunikačních platforem, do kterých se zapojí většina relevantních subjektů. Velký význam mají i preventivní programy a dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit.

Lucie Kopšo

gestorka/ expertka průřezových témat

E-mail:
lucie.kopso@mmr.gov.cz

Adresa:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Vinohradská 1896/46,
Praha 2

Community policing

Tímto termínem je označováno moderní pojetí práce policie jako služby veřejnosti. Tento přístup předpokládá, že zodpovědnost za zachování bezpečnosti v lokalitě neleží jen na policii, ale také na aktivním přístupu veřejnosti a jejích zástupců (samosprávy, nevládních organizací atd.). Důraz je kladen také na znalost lokality, obyvatel a jejich problémů. Ta následně umožňuje řešení daných problémů, jejich předjímání a předcházení. Mezi důležité prvky tohoto přístupu patří přidělování stejných policistů k určitým místům a jejich vzájemná známost s obyvateli tohoto místa (aby občan osobně znal svého policistu), nebo pravidelné informování veřejnosti o bezpečnostní situaci a reflektování potřeb a očekávání občanů získávaných z pravidelných průzkumů.

OPATŘENÍ K REALIZACI

Pod jednotlivými odkazy najdete podrobnější informace o opatřeních, která můžete využít při práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit v oblasti bezpečnosti (včetně konkrétních příkladů, možnosti financování a odkazů na dokumenty s podrobnějšími informacemi).

Jde o následující opatření:

Asistent pro jednání s policií a dalšími úřady

Více info

Koordinační platformy pro řešení problematiky bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách

Více info

Koordinovaný postup při nenávistných akcích extremistů v sociálně vyloučených lokalitách

Více info

Preventivní programy

Více info

Regulace výherních automatů a videoterminálů

Více info