Online 11. setkání odborného panelu

|Online 11. setkání odborného panelu
Online 11. setkání odborného panelu2021-09-24T15:43:14+02:00

21. 9. 2021, 9:00 – 15:30

Cílem odborného panelu je diskuse a zvýšení povědomí pedagogů a dalších odborníků o možných nepříznivých důsledcích pandemie covid-19 v oblasti učení, chování a prožívání dětí a žáků.

Snahou dopolední části bude upozornit na rizika, která mohou následovat po návratu dětí a žáků do škol, a to i s odkazem na konkrétní výzkumy a činnost institucí prezentujících.

Odpolední část nabídne konkrétní doporučení jak předcházet negativním dopadům pandemie ve vzdělávání nebo je účinně snižovat. S praktickými zkušenostmi vystoupí zástupci škol ze sociálně vyloučených lokalit, koordinátoři inkluze a autorky metodického materiálu pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol „ Až se zase sejdeme ve škole“.

Počet účastníků je omezený. Účast na odborném panelu je zdarma.

Program:

08:30 – 09:00 – Registrace účastníků

09:00 – 09:10 – Úvodní slovo a pravidla fungování v online prostředí
– PhDr. David Beňák Ph.D. DiS., ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
– Mgr. Olga Havlátová, odborná garantka projektu

09:10 – 11:30 Dopolední blok

• PhDr. Irena Borkovcová, MBA
Česká školní inspekce, oddělení kanceláře ústředního školního inspektora

• Mgr. Lenka Hečková
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

10:20 – 10:40 Přestávka

• Mgr. Lucie Obrovská, Ph. D.,
Kancelář Veřejného ochránce práv

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd

12:30 – 15:00 Odpolední blok

• Mgr. Eva Nováková
koordinátorka inkluze pro obec odboru školství a sociálních věcí, Statutární město Liberec

• Mgr. Hana Dostálová
koordinátorka vzdělávacích služeb, Člověk v tísni

• Mgr. Tereza Olivová
Poradna VIGVAM, z.ú

• Mgr. Lenka Kořínková
speciální pedagožka, Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry

• Bc. Václav Rosík
sociální pedagog, Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

15:00 – 15:30 Diskuze, závěr

Videozáznam z odborného panelu:


 

Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.