Online 12. setkání odborného panelu

|Online 12. setkání odborného panelu
Online 12. setkání odborného panelu2021-11-04T15:29:31+01:00

2. 11. 2021,  09: 00 – 16:00

V rámci setkání odborného panelu se budeme věnovat tématu „Podpůrné personální pozice navázané na spolupráci s rodinou“. Diskutováno a prezentováno bude především využití pozic školních asistentů, sociálních pedagogů, školních koordinátorů inkluze, koordinátorů inkluze na obci a asistentů pro komunikaci s rodiči, vytvořených díky podpoře výzev Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vyhlašovaných v rámci OP VVV. Budeme se zabývat především vymezením jejich kompetencí, zodpovědnosti v průběhu klíčových momentů vzdělávání a ukotvení v týmu školy.

Cílem setkání odborného panelu je sdílení zkušeností a dobrých praxí s využitím podpůrných pozic ve vzdělávání díky zajištění financování z výzev Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 

Časový harmonogram panelu:

09: 00 – 09: 20 – Úvodní slovo a pravidla fungování v online prostředí

 • PhDr. David Beňák Ph.D. DiS., ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR
 • Mgr. Olga Havlátová, odborná garantka projektu, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

09: 20 – 12: 30 – Dopolední blok

 • Bc. Kateřina Hřebřinová, Rodina v centru, z. ú., Nový Bor, odborná garantka projektu
 • Mgr. Jitka Matoušková, Rodina v centru, z. ú., Nový Bor, poradkyně pro MŠ
 • Mgr. Eva Nováková, Magistrát města Liberec, koordinátorka inkluze pro obec
 • Mgr. Lucie Winklerová, MAS Frýdlantsko, z. s., odborná garantka projektu
 • Zuzana Krausová, SŠ a SOU Podřipská, Roudnice nad Labem, koordinátorka inkluze ve škole
 • Mgr. Ivana Wiesnerová, Magistrát města Jihlavy, koordinátorka inkluze na obci
 • Aurelia Balážová, Základní škola Petrin, Bruntál, školní asistentka

12: 30 – 13: 30 – Přestávka

13: 30 – 14: 00 – Rozdělení do sekcí a seznámení s pravidly práce v sekcích:

 • sekce 1 – Koordinátor inkluze na obci a ve škole
 • sekce 2 – Školní asistenti
 • sekce 3 – Poradce pro rodinu

14: 00 – 15: 30 – Práce v sekcích

15: 30 – 16: 00 – Závěrečné shrnutí výstupů práce na společném jednání

Videozáznam z odborného panelu:


Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.