2. výzva pro předkládání přihlášek ke spolupráci v rámci KPSV 2021+

||2. výzva pro předkládání přihlášek ke spolupráci v rámci KPSV 2021+

2. výzva pro předkládání přihlášek ke spolupráci v rámci KPSV 2021+

2023-02-28T16:38:35+01:0028 února, 2023|Aktuality|

Vyhlašujeme další výzvu pro předkládání přihlášek ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 2021+. Výzva je určena obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám a krajům. Spolupráci s odborem pro sociální začleňování je možné obsahově zaměřit na oblasti bydlení, zaměstnanost, zadluženost, bezpečnost, prevence kriminality, zdraví, rodina a sociální služby.

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+) je nástroj vládní politiky určený k podpoře územně samosprávných celků a jejich klíčových partnerů. Je založen na meziresortní spolupráci a strategii sociálního začleňování s využitím prostředků národních či evropských fondů. Důraz je kladen na podporu začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení.

Datum vyhlášení výzvy: 27. 2. 2023
Datum zahájení příjmu přihlášek: 20. 3. 2023
Datum ukončení příjmu přihlášek: 6. 4. 2023

Bližší informace a přihlášku naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/agentura-pro-socialni-zaclenovani/2-vyzva-pro-predkladani-prihlasek-ke-spolupr

 

Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366.