9. odborný panel

|9. odborný panel
9. odborný panel2021-07-13T16:51:51+02:00

9. setkání odborného panelu na téma Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin se uskuteční  dne:

29. 3. 2021 od 9: 00 do 16:00 online.

 

Téma panelu se zaměří na představení škol, které i přes náročné podmínky usilují o to, aby dětem nabídly adekvátní zázemí a podporu i mimo vyučování samo. Takovými aktivitami školy může být např. podpora školních klubů, doučování zajišťované ve škole, ale i třeba podporu obědů zdarma, doprovázení dětí z/do školy, nadstandardní podpora komunikace dítěte/rodiny se školskými poradenskými pracovišti, apod. cílené na děti ze sociálně vyloučených lokalit. Výstupem setkání budou doporučení systémových změn, které podpoří co největší využívání prezentovaných aktivit ostatními školami.

Moderátorka odborného panelu: Mgr. Olga Havlátová, Garantka odborného panelu: Mgr. Jana Pernica Horáčková

Program odborného panelu:

 

9: 00 – 9: 30 Registrace účastníků

9: 30 – 9: 45 Úvodní slovo
– PhDr. David Beňák Ph.D. DiS., ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR

9: 45 – 10: 10 Představení cíle panelu, harmonogramu panelu, organizační záležitosti
– Mgr. Olga Havlátová, odborná garantka projektu

10: 10 – 11: 30 dopolední blok

Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním v Krnově z pohledu školního prostředísdílení zkušenosti z pohledu školy se zaměřením na děti a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
– Mgr. Jiřina Zámarská, ZŠ Krnov, Smetanův okruh, Mgr. Petra Piatková, ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov

O flétně a pískání – dáváme dětem flétnu a podporujeme, aby na ni pískali, jak nejlépe umí. Každý jinak. Fandíme jim, chválíme, dodáváme pocit bezpečí, nastavujeme pravidla, motivujeme
– Mgr. Pavla Tomášová, ZŠ Ruská, Litvínov

11: 30 – 11: 40 diskuse k dopolednímu bloku

11: 40 – 12: 40 přestávka na oběd

12: 40 – 14: 50 odpolední blok

Všichni jsou naši – podpora žáků z rozmanitého sociokulturního prostředí v rámci odpoledních aktivit ve škole
– Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

Družina a školní klub v praxi ZŠ a Gymnázium Vítkov
– Karína Kopecká, ZŠ a Gymnázium Vítkov

Volnočasové aktivity pořádané školou – sdílení zkušeností o možnostech aktivit pořádaných školou, o snaze zapojit žáky i jejich rodiče do zájmových aktivit, o snaze navázat neformální spolupráci mimo vyučování a možnostech využití finančních prostředků z projektů
– Mgr. Jiřina Jelínková, ZŠ Nový Bor, Generála Svobody

14: 50 – 15: 00 diskuse k odpolednímu bloku

15: 00 – 16: 00 panelová diskuse, dotazy z pléna

Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.