Až několik milionů může přinést Fulneku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Vznikne i občanská poradna.

||Až několik milionů může přinést Fulneku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Vznikne i občanská poradna.

Až několik milionů může přinést Fulneku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Vznikne i občanská poradna.

2019-10-04T12:34:22+02:004 října, 2019|Aktuality|
Zastupitelstvo města Fulnek schválilo Strategický plán sociální začleňování na období 2019 - 2022. Díky dokumentu, který vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, může obec a místní neziskové organizace čerpat prostředky z evropských fondů na zlepšení života místních obyvatel. Strategický plán sociálního začleňování se zaměřuje na bydlení, prevenci kriminality a bezpečnost, rodinu, zaměstnanost a dluhovou problematiku.

„Strategický plán přinese Fulneku řadu nových možností pomoci obyvatelům v obtížné životní situaci. Vznikne například občanská poradna, která se zaměří na dluhovou problematiku a oblast rodinného a pracovního práva,“ uvedla Zuzana Dopitová, lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování.

Na základě plánu bude připraven i nový systém pomoci osobám žijícím v nevyhovujícím bydlení, nebo ohroženým ztrátou bydlení a vzniknou tréninková pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané.

Nezapomíná se přitom ani na mládež. Vznikne pět nových kroužků pro školáky, bude zřízeno doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem a na školách bude posíleno kariérové poradenství.

Spolupráce mezi Agenturou a obcí byla zahájena podpisem memoranda o spolupráci v loňském roce. Následně Agentura zpracovala Vstupní analýzu města, poté proběhlo první setkání Lokálního partnerství, které tvoří zástupci města, Agentury a státního i neziskového sektoru.

„Zaměřujeme se na problematické oblasti, které jsme identifikovali v rámci diskusí se členy Lokálního partnerství a na jejich základě plánujeme na míru šitá opatření, která se osvědčila v jiných obcích. Výstupy našich jednání se následně promítly do Strategického plánu. Sem spadá například vytváření tréninkových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané nebo občanská poradna,“ doplnila Zuzana Dopitová.

 

Přípravou Strategického plánu sociálního začleňování Agentura naplňuje cíle projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.