Chomutovu se boj s chudobou daří. Podává potřebným pomocnou ruku a navíc zlepšuje sousedské vztahy

||Chomutovu se boj s chudobou daří. Podává potřebným pomocnou ruku a navíc zlepšuje sousedské vztahy

Chomutovu se boj s chudobou daří. Podává potřebným pomocnou ruku a navíc zlepšuje sousedské vztahy

2020-07-01T20:52:49+02:0027 dubna, 2020|Aktuality|
Chomutov se dlouhodobě potýká s obchodem s chudobou a spekulacemi ohledně bytů, ve kterých bydlí chudé rodiny. V návaznosti na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování se město rozhodlo, že situaci nebude dál nečinně přihlížet. Spustilo úspěšný projekt, který pomohl mnoha nájemcům, pronajímatelům, samotnému městu i všem místním obyvatelům. Recept Chomutova na dostupné bydlení pro potřebné a zmírnění vlivu spekulantů je založen na vykupování bytů ze soukromých rukou. V nich poté může nastavit férové podmínky pro všechny zúčastněné.

Pan Jaroslav, který se ocitl v hmotné nouzi, býval v minulosti nájemníkem v několika bytech obchodníků s chudobou. Ti zneužívají osoby pobírající sociální dávky na bydlení, které nakonec putují do jejich vlastních kapes. Stanovují si navíc přemrštěné nájemné, aby na státu vydělali co nejvíce, ovšem bez toho, aby zajistili nájemníkům důstojné podmínky.  „Když si pronajmete u takového člověka byt, tak tam dáte třeba třicet tisíc na vratnou kauci. Oni vás tam nechají bydlet dva, tři měsíce, pak vám ten nájem ukončí, i když včas platíte. Prostě vás vyhodí a vezmou dalšího nájemníka, peníze z kauce se nevrací,“ popisuje pan Jaroslav, jak takový byznys funguje v praxi. Ví, o čem mluví. Opakovaně totiž čelil situaci, kdy si musel hledat nové bydlení na poslední chvíli – nakonec se musel nastěhovat do bytu, na který neměl peníze, protože jinak by společně se ženou a dětmi skončil na ulici. „V tom posledním bytě bylo strašně drahé nájemné. Pohybovalo se to kolem patnácti až šestnácti tisíc čistého nájemného  s vodou a službami. Elektřina a plyn byly zvlášť. Takže pak jsme se vyšplhali třeba i na osmnáct tisíc nákladů jen za bydlení. Musíte se rozhodnout, jestli zaplatíte nájem, nebo si koupíte, co potřebujete k žití,“ upřesňuje pan Jaroslav své náklady na bydlení ve městě, kde se dá sehnat byt s nájemným i pět tisíc korun měsíčně. V té době navíc Jaroslav přišel o práci, takže mu nezbylo nic jiného, než se odebrat s rodinou do azylového domu.

Na spekulanty upozornila analýza

Město Chomutov má nyní možnost lidem v situaci, v jaké se ocitl pan Jaroslav, pomoci. Rozhodlo se vykupovat byty ze soukromých rukou, aby rozšířilo bytový fond města za účelem sociálního bydlení pro potřebné. Na počátku této iniciativy stála analýza zpracovaná Agenturou, která upozornila na přítomnost spekulantů spojenou s velkým množstvím obyvatel v bytové nouzi. To se promítlo i do strategického plánu sociální začleňování, kde bylo navrženo mimo jiné i navýšení počtu městských bytů. Strategický plán schválilo zastupitelstvo a Chomutov za pomoci konzultantky z Agentury začal uvádět své plány do praxe.

V květnu 2019 byla spuštěna informační kampaň a speciální web, jehož prostřednictvím mohli všichni obyvatelé, kteří v té době plánovali prodávat byt, učinit městu nabídku. Nakonec se podařilo získat do bytového fondu celkem 14 bytů, dalších 14 bytů bylo již dříve zařazeno do režimu sociálního bydlení ze stávajícího bytového fondu města a městské společnosti Chomutovská bytová, a. s. Výraznou pomocí pro pořízení nových 14 bytů od soukromých vlastníků byla evropská dotace, která takto rozsáhlý výkup bytů Chomutovu umožnila z větší části zafinancovat.

Město zapojuje také sdružení vlastníků jednotek

Informaci o vykupování bytů zaregistrovala také paní Irena, členka jednoho ze sdružení vlastníků jednotek. Okamžitě začala obcházet majitele bytů ve svém domě, protože viděla v této iniciativě velkou příležitost pro zlepšení sousedského soužití. „Věděla jsem, že ti lidé budou platit nájem a že nám město slíbilo, že když se bude něco dít, tak s těmi rodinami budou pracovat. Kdežto vlastníci, kteří pronajímají byty a bydlí třeba v Sokolově, ty to vůbec nezajímá. Ta rodina ho vůbec nezajímá, jeho zajímá jenom ten nájem,“ vysvětluje Irena. Sousedi jí dali za pravdu a několik z nich se s městem opravdu dohodlo na odkupu.

Představitelé Chomutova se snaží jednat o výkupu bytů nejen se sdruženími vlastníků, které reprezentuje paní Irena, ale také samotnými spekulanty. Jedním z důkazů, že jejich iniciativa má smysl, je změna přístupu obchodníků s chudobou. Někteří z nich nyní jednání s představiteli města sami vyhledávají, ačkoliv o pár měsíců dříve by nebylo možné je k jednacímu stolu dostat. Podle náměstka primátora, Milana Märce, může postupná ztráta klientely neférové pronajímatele donutit alespoň k investicím do prakticky neobyvatelných bytů, které roky nikdo nerenovoval. „Bude v jejich vlastním zájmu. Pokud v tom byznyse s byty budou chtít dál být, budou je muset alespoň opravit. Nikdo vám nebude bydlet v nějakém špinavém bytě, jsme přeci ve dvacátém prvním století,“ říká.

Chomutov má do budoucna smělé plány

Chomutov plánuje v rozšiřování svého bytového fondu pokračovat a vypadá to, že bude úspěšný. Dohodl se totiž na odkupu dalších 84 bytů. Do budoucna by mu podle náměstka Märce pomohla hlavně finanční podpora, která by umožnila další rozšíření bytového fondu. Tento model zajištění bydlení pro potřebné se totiž vyplácí nejen klientům, ale také všem obyvatelům města.

Výsledky jsou viditelné i na příkladu pana Jaroslava. Ten je z nového bytu nadšený a váží si možnosti žít důstojně a s jistotou, že nepřijde ze dne na den o střechu nad hlavou. Rodina má nyní roční nájemní smlouvu, a pokud bude řádně platit nájemné, město ji prodlouží. Sociální pracovnice mu mezitím pomáhá s hledáním nového zaměstnání. Kromě jedné z jeho sousedek, které vadilo, že od dětí se občas ozývá dupání, si nikdo na nové nájemníky nestěžoval. „S paní jsme se na tom domlouvali. Třeba, že nakoupíme dětem plátěné bačkory nebo pořídíme koberec,“ popisuje pan Jaroslav, jak hrozbu konfliktu zažehnal.

Některá jména byla z důvodu zachování anonymity změněna.

Fotografie: www.mesto-chomutov.cz

Sociální bydlení v  Chomutově bylo finančně podpořeno Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Vstupní analýza vznikla v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.