Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovní obce – OSZ – 2022

|Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovní obce – OSZ – 2022

Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovní obce – OSZ – 2022

2023-04-20T15:16:02+02:0024 listopadu, 2022|

 

Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovni obce – Soubory opatření v oblasti bezpečí, bydlení, komunitní práce, oddlužení, sociálních služeb a rodiny, zaměstnanosti, zdraví
Tento text nabízí přehled typizovaných opatření, která mohou obce využít k prevenci či ke zmírnění sociálního vyloučení. Mnohá z nich vycházejí ze zkušeností obcí, které s odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Agenturou) dlouhodobě spolupracují.
Výběr obsahuje pestrou škálu opatření v oblastech, kterým se Agentura věnuje: bezpečí, oddlužení, bydlení, komunitní práce a participace, služby a podpora rodiny, zaměstnanost, zdraví. Zahrnuje popisy konkrétních opatření, jakými je například zavedení či využití pozice domovníka-preventisty, až po obecnější opatření, která si může každá obec uzpůsobit dle své specifické situace. Informace o předpokladech, úskalích, možných zdrojích financování, ale i zkušenostech s využitím daného opatření jsou pro přehlednost opatřena piktogramy.

 

Materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605