Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území – ASZ – 2020

|Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území – ASZ – 2020

Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území – ASZ – 2020

2023-05-18T12:23:17+02:0018 listopadu, 2020|

 

 

Dokument vznikl v rámci Individuálního projektu OPZ Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.

Více informací naleznete na: https://www.socialni-zaclenovani.cz/individualni-projekt-opz-systemove-zajisteni-socialniho-zaclenovani/