Podpora žáků se znev. během dlouhodobého uzavření škol. Rešerše zahraničních doporučení

|Podpora žáků se znev. během dlouhodobého uzavření škol. Rešerše zahraničních doporučení

Podpora žáků se znev. během dlouhodobého uzavření škol. Rešerše zahraničních doporučení

2020-10-20T12:05:56+02:0016 dubna, 2020|

 

Předkládaný dokument shrnuje zahraniční diskuze na téma dlouhodobého uzavření škol, s důrazem na podporu, která by měla být ve vzniklé situaci poskytována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům se sociálním znevýhodněním. Smyslem dokumentu je zprostředkovat tyto informace školám, neziskovým organizacím a dalším aktérům, kteří stejnou situaci řeší v českém vzdělávacím systému.

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. Projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.