Sociální vyloučení v Česku: vývoj mezi lety 2016 a 2021 – OSZ – 2022

|Sociální vyloučení v Česku: vývoj mezi lety 2016 a 2021 – OSZ – 2022

Sociální vyloučení v Česku: vývoj mezi lety 2016 a 2021 – OSZ – 2022

2023-05-18T12:10:01+02:0020 dubna, 2023|

 

 

Dokument vznikl v rámci Individuálního projektu OPZ Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.

Více informací naleznete na: https://www.socialni-zaclenovani.cz/individualni-projekt-opz-systemove-zajisteni-socialniho-zaclenovani/