Doporučené postupy pro obce v oblasti bydlení

||Doporučené postupy pro obce v oblasti bydlení

Doporučené postupy pro obce v oblasti bydlení

2020-04-23T15:35:03+02:0023 Duben, 2020|Aktuality|
Ztrátou bydlení bude bezprostředně ohroženo větší množství obyvatel, než tomu bylo v posledních letech. Ohroženi jsou nejen lidé v nájemním bydlení, ale také majitelé bytů a domů, kteří kryjí jejich koupi půjčkou. Jejich situaci mohou pomoci řešit také obecní samosprávy. Právě pro ně připravil Odbor pro sociální začleňování (Agentura) přehledný dokument s názvem „Doporučené postupy pro obce v oblasti bydlení“. Snažíme se jeho prostřednictvím poradit obcím, jak pomoci řešit ohroženým skupinám jejich současnou situaci.

Obecná doporučení:

 • Komunikujte s občany. Mnoho domácností se obává o svou schopnost platit nájemné či splácet hypotéku.
 • Vytvořte si tým, který bude intenzivně spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb a zdravotními institucemi. Získávejte informace, společně je vyhodnocujte a nastavujte konkrétní opatření. Úzce spolupracujte s Úřady práce, které mají přehled o struktuře vyplacených dávek.
 • Zvažte možnosti jako je odpuštění úroků z prodlení, dočasné odpuštění nájmu
  u osob jasně postižených opatřeními vlády či snížení cen nájmu po určitou dobu. Podobný přístup doporučujeme i u dalších povinných plateb, které zvýšeně zatěžují domácnost (platba odpadu).
 • Pamatujte na to, že odklad platby nájemného jen posouvá úhradu do období, které může být pro část domácností ještě více zatěžující než současný stav.
 • Zvažte vytvoření finančního fondu obce (jasně stanovená pravidla) pro pomoc osobám v tíživé finanční situaci (bezúročné půjčky, dary).
 • Přijaté moratorium na výpovědi z nájmu neřeší všechny situace – například ubytovací smlouvy nebo podnájmy.
 • Zvažte dočasnou (i dlouhodobou) změnu pravidel přidělování bytů, které by umožňovaly získání bytů potřebným osobám, které se nachází v tísnivé sociální situace v důsledku mimořádných opatření (matky samoživitelky, lidé pečující o své blízké se zdravotním postižením atd.).
 • Pokud máte na svém území tzv. bezdoplatkovou zónu, zvažte alespoň její dočasné zrušení. Nemožnost využít doplatek na bydlení má potenciál zvýšit míru zadlužení a zároveň i míru ohrožení ztrátou bydlení, současně je tak eliminována možnost karanténních opatření.
 • Zmapujte dostupnost internetu a vybavenost informační technikou v domácnostech obce (nezbytné pro online výuku dětí, předávání informací domácnostem atd.).
 • Zvažte zpracování návrhu postupu pro dodržování karantény ve větších domech (panelová sídliště), kde je riziko většího přenosu nákazy z důvodu sdílení společných prostor.
 • Lidé na ubytovnách mají často horší možnosti hygieny a mohou být ve značném ohrožení infekcí jak pro sebe, tak pro své okolí. Zaměřte se na zvýšení dostupnosti bydlení a jeho vyšší standard na území obce.
 • Mapujte situaci ubytoven v obci, včetně hygienické situace. Spolupracujte napříč institucemi ohledně osob, které se dostanou do platební neschopnosti, v případě potřeby zvažte poskytnutí podpory.
 • Zvažte vytvoření krizových bytů z obecního bytového fondu – situace v rodinách ohrožených domácím násilím může dramaticky eskalovat v důsledku současných opatření.
 • Mapujte situaci osob bez střechy nad hlavou, které nejsou schopny dodržovat případnou karanténu (spolupráce s poskytovateli služeb), nabídněte vhodnou spolupráci, doporučujeme vyhledat místa pro přechodné ubytování (hostely, hotely, internáty apod.).
 • Buďte připraveni na situaci ubytování osob s potvrzenou nákazou, které nedisponují vlastním bydlením (krizové byty, vyčlenění prostoru v azylovém domě pokud je to možné, hotely, koleje, školy, domy dětí a mládeže, spolupráce s církvemi atd.).
 • Komunikujte s policií o hlášených případech domácího násilí a s OSPOD ohledně týrání dětí.

V dokumentu naleznete mnoho dalších cenných informací a odkazy na informační zdroje.

Dokument ke stažení zde:  http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/doporucene-postupy-pro-obce-v-oblasti-bydleni/

Pokud víte o někom, kdo by dokument mohl využít, neváhejte ho sdílet.