Experti Agentury: vyznají se v legislativě i v terénu

||Experti Agentury: vyznají se v legislativě i v terénu

Experti Agentury: vyznají se v legislativě i v terénu

2023-05-30T11:00:10+02:0030 května, 2023|Aktuality|

Když se řekne Agentura pro sociální začleňování, většina lidí si vybaví lokální konzultanty pracující ve městech a obcích. Ano, ti jsou nejviditelnějšími spojkami Agentury do lokalit. Naši konzultanti, ale mnohdy i starostové, úředníci a další partneři, by však nemohli vykonávat svou práci bez odborné podpory, kterou jim poskytuje tým EXPERTŮ Agentury. Tito znalci klíčových tematických oblastí sociálního začleňování pomáhají našim partnerům s přípravou těch nejnáročnějších opatření, vyžadujících specifické odborné znalosti. Svoji expertizu a poznatky z lokalit pak využívají i při spolupráci na vládní úrovni, při připomínkování nové legislativy nebo důležitých jednáních o systémových změnách, která mají vliv na státní politiky sociálního začleňování.

V Agentuře pro sociální začleňování si práce našich expertů velmi ceníme. Tým shromažďuje znalosti z lokalit, analýz a odborných jednání a je tak nositelem unikátního know-how celé Agentury. „Budujeme tým expertů, zveme do něj vynikající odborníky, kteří umí skloubit zkušenosti z praxe i systémový přístup. Je to jeden z nejdůležitějších týmů v Agentuře, díky kterému dokážeme propojovat samosprávu i státní správu a přinášet funkční řešení sociálního vyloučení,“ říká Martin Šimáček, ředitel Agentury.

Přítomnost experta na danou tematickou oblast je garantována v každém poradenském programu, který Agentura poskytuje obcím v rámci projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování. Tyto oblasti zahrnují bezpečnost a prevenci kriminality, bydlení, sociální služby, participaci a komunitní práci, zdraví a dluhovou problematiku. Experti zajišťují odbornou úroveň programů, vypracovávají vhodné postupy a přímo ovlivňují politiky sociálního začleňování v daném územním celku.

Lucie Kopšo, gestorka projektu odpovědná za tým expertů v Agentuře, zdůrazňuje důležitost pravidelného kontaktu těchto odborníků se zástupci samospráv, místními neziskovými organizacemi a lokálními konzultanty Agentury: „Tato spolupráce zajišťuje, že poradenské programy jsou v souladu s reálnými potřebami obcí a jejich obyvatel.“

Experti nejenže se účastní setkání pracovních skupin v obcích, ale také spolupracují s multidisciplinárními týmy Agentury. Kromě poradenství také organizují tematické workshopy a další vzdělávací akce na místní úrovni. „Zároveň plní i důležitou zprostředkovatelskou roli, přenášejí informace ze setkání se zástupci ministerstev a dalších centrálních úřadů do obcí, a naopak předávají podněty obcí a potřeby jejich obyvatel pracovníkům ministerstev,“ doplňuje Lucie Kopšo.

Agentura pro sociální začleňování neustále rozšiřuje svůj tým expertů v souladu s potřebami obcí. Nedávno byl vytvořen nový tým specializující se na problematiku bydlení. Členové týmu se zaměřují na různé aspekty bydlení, jako je dostupnost, urbanismus, veřejný prostor a podpora zabydlování pro jednotlivce a rodiny. Tito odborníci se specializují na konkrétní oblasti a navzájem se doplňují.

Odborná podpora expertů při realizaci programů sociálního začleňování je nezbytná pro dosažení pokroku v řešení sociálního vyloučení. Zároveň samotní experti potřebují průběžnou podporu a možnost rozvíjet své kompetence. Pravidelná setkání celého týmu umožňují řešit otázky, které se během jejich práce objevují, a vytvářejí prostor pro diskuse, které přesahují jednotlivé tematické oblasti. Tato spolupráce a sdílení zkušeností přináší prospěch všem zúčastněným.

Lucie Kopšo oceňuje experty z profesního, ale i z osobního hlediska. „Práce členů týmu je sice odborně náročná, ale zároveň tvůrčí a společensky prospěšná. Sešel se zde opravdu profesionální tým, na který se mohou naši partneři v obcích plně spolehnout,“ uzavírá.

 

Zaujala vás práce našich expertů? Chcete se přidat? Prohlédněte si aktuální nabídku volných míst v týmu:

Expert odborných témat – oblast sociálních služeb – přihlášky do 15. 6.

Expert odborných témat – oblast bezpečnost – přihlášky do 15. 6.

Expert odborných témat

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.