Inkluzivní vzdělávání v praxi

||Inkluzivní vzdělávání v praxi

Inkluzivní vzdělávání v praxi

2019-07-08T12:00:07+01:006 Červen, 2019|Aktuality|
Pod tímto názvem pořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání konferenci v Liberci.

Přednášejícím naslouchalo zhruba 70 účastníků. Nejen naslouchalo. Zazněla také spousta zajímavých i praktických dotazů, třeba ke způsobu hodnocení, tedy zda tradiční klasifikace již nepřestala plnit svoji funkci … A co na to panelisté? „Učitel má zjišťovat a hodnotit to, co žák umí, nikoli co neumí,“ reagoval například náměstek libereckého primátora školství Ivan Langr.

Konference byla rozdělena na 2 bloky: – Podpůrná opatření a jejich užívání ve školách – Aktuální pohled na zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe.

„Vzdělávací systém by měl rozvíjet potenciál každého dítěte a být nastaven v jeho nejlepším zájmu tak, aby z něj měl prospěch on i společnost. Pro její další růst je inkluze důležitá. Je to cesta, jak minimalizovat řady budoucích příjemců sociálních dávek,“ uvedl ředitel Agentury David Beňák, který se konference zúčastnil.

Uspořádáním akce Agentura naplňuje cíle projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.