Jablonec nad Nisou se pouští do boje s předlužeností. Na základě analýzy vytvoří konkrétní plán

|, Blog|Jablonec nad Nisou se pouští do boje s předlužeností. Na základě analýzy vytvoří konkrétní plán

Jablonec nad Nisou se pouští do boje s předlužeností. Na základě analýzy vytvoří konkrétní plán

2020-07-15T16:11:16+02:0015 července, 2020|Aktuality, Blog|
Dluhy jsou problém, který se netýká jen sociálně vyloučených lokalit, ale také celé řady dalších občanů. Uvědomují si to i představitelé Jablonce nad Nisou, kteří se rozhodli předluženost obyvatel efektivně řešit. V návaznosti na analýzu Agentury pro sociální začleňování budou společně s místními organizacemi tvořit plán, který se kromě dluhové problematiky bude zabývat i navazujícími problémy, jako je například prevence ztráty bydlení.

Město Jablonec nad Nisou se s vysokou mírou předlužení obyvatel potýká dlouhodobě – 13,5 % dospělých, tedy zhruba každý osmý občan Jablonce nad Nisou, má alespoň jednu exekuci. Mezi dlužníky v exekuci můžeme započítat nejméně 300 seniorů. Exekuce jsou ovšem jen špičkou ledovce dluhového problému, který může být daleko rozsáhlejší. Téma se nyní ukazuje jako nosné také z toho důvodu, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 může dojít k nárůstu zadlužování občanů vůči městu.

 „Město ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vytvoří pracovní skupinu pro řešení předlužení, jejímž cílem bude popsat a do hloubky pochopit lokální důvody předlužení u různých věkových i sociálních skupin. Od října 2020 se budou všichni důležití aktéři, zejména sociální služby z oblasti dluhového poradenství, zástupci města a dalších úřadů, společně setkávat. Na základě těchto setkání vznikne konkrétní plán kroků v oblasti boje s předlužeností, která naše město trápí. Plán bude sloužit jako opěrný bod pro sociální politiku města v dané oblasti a pro možné nastavení služeb sítě podpory pro občany města tak, aby se jejich situace nezhoršovala,“ říká David Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní.

Skupina bude hledat odpovědi na otázky, kde a jak dluhy vznikají, co lze říci o dluzích občanů vůči městu, jak funguje trh s finančními produkty nebo jak řešit prevenci předlužení. „Pokud bude problém předlužení dobře popsán, pak budou město i místní organizace schopné téma řešit nastavením konkrétních opatření. Pracovní skupina bude sloužit i jako platforma pro sdílení poznatků z každodenní praxe úřadu a organizací, čímž může dojít ke vzájemnému vzdělávání, ale také k popisu problémů, které je nutné řešit na vládní a legislativní úrovni,“ vysvětluje Martin Chochola, lokální konzultant Agentury.

Město má k dispozici analýzu sociálního vyloučení

Město Jablonec nad Nisou zahájilo spolupráci s Agenturou v roce 2019. V rámci spolupráce vznikala analýza, která shrnuje základní poznatky o stavu sociálního vyloučení ve městě. Výzkum identifikoval více než 20 sociálně vyloučených lokalit – většinou se jedná o soukromé bytové domy, které byly dříve majetkem města. Jako významný problém se ukázala kvalita bydlení v bytových domech roztroušených po celém městě. „Koncentrace sociálně vyloučených lidí do těchto bytových domů představuje velký sociální problém – řešení neutěšeného stavu bydlení a sociálních problémů z lokalit plynoucích ovšem nyní přesahuje bezprostřední možnosti města, a vyžaduje spojení úsilí na místní, ale především celostátní úrovni,“ vysvětluje Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku. Snažíme se řešit vlastními silami návazné oblasti, na které stačíme. Podporujeme například nízkoprahová zařízení, kde mohou děti ze sociálně vyloučených rodin trávit smysluplně svůj volný čas,“ dodává David Mánek.

 

Plán vzniká v rámci projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605, s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Zpráva byla publikována také na webových stránkách Jablonce nad Nisou.