Online regionální konference pro Jihočeský kraj „Start ze zadní řady“

|Online regionální konference pro Jihočeský kraj „Start ze zadní řady“
Online regionální konference pro Jihočeský kraj „Start ze zadní řady“2021-07-01T11:00:57+02:00

Online regionální konference pro Jihočeský kraj „Start ze zadní řady“

Tématem konference je vliv životní situace na učení sociálně znevýhodněných dětí a spolupráce neziskových organizací s rodinou a školou při jejich podpoře. Těšit se můžete na zkušenosti z praxe vzdělávání živě i online, příklady úspěšných řešení a zajímavá data z našich výzkumů.

Program:

 

8:30 – 9:30 Prezence účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slovo  – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR, Mgr. Miroslav Klusák, vedoucí Regionálního centra střed Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR.

9:45 – 10:30  Rozsah sociálního vyloučení v Jihočeském kraji s důrazem na míru předčasných odchodů ze vzdělávání
– Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

10:30 11:20 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, ČOSIV

11:20 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:20 Nerovnosti v přístupu ke vzdělávání z pohledu ombudsmana (s přihlédnutím k sociálním aspektům) – Mgr. Bc. Lucie Obrovská, PhD., Kancelář VOP

12:20 – 12:30 Shrnutí

12:30 – 13:30 Přestávka

13:30 – 14:10 Když vás Naděje podrží, aneb spolupráce neziskovky s rodinou a školou při podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků – Mgr. Andrea Štorková, NADĚJE Písek

14:10 – 14:50 Možnosti školy při podpoře dětí se sociálním znevýhodněním v době pandemie – Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel, Mgr. Zuzana Maříková, školní psycholožka, Mgr. Ivana Ježková, školní speciální pedagožka, ZŠ Tylova Písek

14:50 – 15:30 Stavíme mosty mezi lidmi: spolupráce neziskovky a školy při podpoře sociálně znevýhodněných dětí – Mgr. Roman Varga, Cheiron T, o. p. s., Tábor

15:30 16:30 Závěrečná diskuze

 

Videozáznam z konference:


 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.