Regionální online konference Rovné podmínky ve vzdělávání v kontextu Karlovarského kraje

|Regionální online konference Rovné podmínky ve vzdělávání v kontextu Karlovarského kraje
Regionální online konference Rovné podmínky ve vzdělávání v kontextu Karlovarského kraje2021-07-01T11:38:03+02:00

19. 5. 2021 8:30 – 16:30

Cílem konference je přiblížit účastníkům pohled odborníků na zajištění rovných podmínek vzdělávání, podpořit inspiraci mezi jednotlivými aktéry vzdělávání a napomoci šíření dobrých praxí v této oblasti. Účastníci si ujasní koncept proinkluzivních opatření jako nástroj rozvoje kvalitní školy současnosti.
Těšit se můžete na diskusi o optimalizaci školské sítě, praktické zkušenosti s poskytováním podpory znevýhodněným žákům ve škole i online a zajímavá data z našich výzkumů.

 

Program konference:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 9:15 Zahájení a úvodní slovo
– PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR, Bc. Michal Kratochvil, vedoucí Regionálního centra Západ Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR.

9:15 – 9:45 Analýza segregace a předčasné odchody ze vzdělávání v Karlovarském kraji
– Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

9:45 – 10:35 Nerovnosti v přístupu ke vzdělávání z pohledu ombudsmana (s přihlédnutím k sociálním aspektům) 
– Mgr. Bc. Lucie Obrovská, PhD., Kancelář Veřejného ochránce práv

10:35 – 10:55 Přestávka


10:55 – 12:00 Optimalizace školské sítě – diskuze 
– Světlana Sojková, poradkyně ve vzdělávání, Sokolov, Milan Greineder, Platforma pro sociální bydlení, Ing. Pavlína Říhová, vedoucí oddělení Školství a zdravotnictví, Krnov, Ing. Dalibor Holek, referent oddělení Školství, Ostrava Poruba,

12:00 – 13:00 Přestávka


13:00 – 13:50 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí
– Mgr. Anna Kubíčková, ČOSIV

13:50 – 14:40 Poskytování podpory ve vzdělávání v časech distanční výuky
– Alžběta Pospíšilová, Člověk v tísni, Štefan Gabčo, Člověk v tísni

14:40 – 15:00 Přestávka


15:00 -15:30 Podpora žáků se znevýhodněním jako cesta k tvorbě lepšího klimatu školy
– Jitka Topičová, ZŠ a MŠ Božičany

15:30 – 16:00 Doučování dětí ve venkovském prostředí, Toužim, Teplá 
– Ondřej Fábera, Český západ o.p.s.

16:00 – 16:30 Závěrečná diskuze

 

Videozáznam z konference:

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.