Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí

|Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí
Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí2021-11-04T15:08:56+01:00

21. 10. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem konference je představit působení a strategii fungování Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentury) v Libereckém kraji, seznámit účastníky s inkluzivním vzděláváním z pohledu zřizovatele, a také poukázat na příčiny chování a vývoje dětí v rámci vzdělávání. Účastníkům budou představeny dobré praxe z Libereckého kraje.
Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pro neziskové organizace a další aktéry ve vzdělávání.

Program konference:

08:30 – 09:00 – Registrace účastníků

09:00 – 09:30 – Zahájení a úvodní slovo – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentura)
Šest let s „Agenturou“ v Libereckém kraji – Mgr. Ilona Dvořáková, metodička, Ing. Markéta Nešporová, konzultantka, Odbor pro sociální začleňování MMR, Regionální centrum Střed

09:30 – 10:00 – Inkluzivní vzdělávání v Libereckém kraji z pohledu zřizovatele škol, Města Velké Hamry – Ing. Jaroslav Najman, starosta, Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka ZŠ a MŠ Velké Hamry, p. o.

10:00 – 10:40 – Náklady sociálních a vzdělávacích nerovností a situace v Libereckém kraji – PhDr. Václav Korbel, Ph.D., Prokop Analysis and Quantitative Research, s.r.o.

10:40 – 11:00 – Přestávka

11:00 – 11:40 – Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje – Mgr. Ivana Hrubá, Mgr. Ester Lomová, Odbor pro sociální začleňování MMR, Oddělení inovací a tvorby sociálních politik

11:40 – 12:20 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

12:20 – 12:30 – Shrnutí

12:30 – 13:30 – Přestávka  

13:30 – 14:10 – MAP Frýdlantsko II – příčiny selhávání dětí a žáků v systému vzdělávání – Mgr. Lucie Winklerová, MAS Frýdlantsko, z. s.

14:10 – 14:50 – Jak na inkluzi s Rodinou v centru – Mgr. Petra Vlčková,  Bc. Kateřina Hřebřinová, Rodina v centru, z. ú.

14:50 – 15:10 – Přestávka

15:10 – 15:50 – Projekt Férové školy v Liberci II – Mgr. Eva Nováková, Mgr. Lenka Řebíčková, Statutární město Liberec

15:50 – 16:20 – Představení Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj – činnost a poskytované služby, cílová skupina, koordinační činnost – Žaneta Kaprasová, CPIC Liberec

16:20 – 16:30 – Závěrečné shrnutí a evaluace

Videozáznam z konference:

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.