Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj „Vím, kam jít“

|Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj „Vím, kam jít“
Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj „Vím, kam jít“2021-07-01T11:37:46+02:00

Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj
„Vím, kam jít. Na cestě k rovnému přístupu ve vzdělávání.“

28. 4. 2021

Cílem konference je otevřít prostor pro diskuzi a inspiraci mezi jednotlivými aktéry vzdělávání a šíření dobrých praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Účastníci si ujasní koncept proinkluzivních opatření jako nástroj rozvoje kvalitní školy současnosti.

Program konference:

08:30 – 09:00 Registrace na konferenci

09:00 – 09:10 Úvodní slovo ředitele – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR

09:10 – 09:40 Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení – Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování MMR

09:40 – 10:20 Rovný přístup ke vzdělávání z pohledu ombudsmana (s přihlédnutím k sociálním aspektům) – Mgr. Bc. Jana Vomelová, kancelář Veřejného ochránce práv

10:20 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:10 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

11:10 – 11:50 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava – Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství, Magistrát města Ostrava

11:50 – 12:00 Shrnutí, diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka

13: 00- 13:40 Aktivní přístup k zajištění podpory a vzdělávání dětí – Mgr. Jarmila Karnovská, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Špálova 32

13:40 – 14:20 Centrum inkluze podporuje společné vzdělávání všech dětí nejen na Vítkovsku – Mgr. Lucie Stanjurová, ředitelka Centra inkluze o.p.s.

14:20 -15:00 Prezentace projektu Vím, kam mám jít – Petra Elblová, manažerka projektu Vím, kam mám jít (realizátor SVČ Bruntál)

15:00 -15:40 Prezentace projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově – Mgr. Petra Piatková, ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17

15:40 – 16:30 Závěrečná diskuse a shrnutí

 

Videozáznam z konference:

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.