Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému: Příklady dobré praxe (nejen) ze Středočeského kraje

|Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému: Příklady dobré praxe (nejen) ze Středočeského kraje
Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému: Příklady dobré praxe (nejen) ze Středočeského kraje2022-03-07T10:04:43+01:00

25. 1. 2022 8:30 – 16:30

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a bariéry, se kterými se v rámci vzdělávacího procesu potýkají romské děti, žáci a studenti. Účastníkům představíme příklady dobré praxe, dostupné nástroje a podpůrná opatření, včetně inovativních projektů, jejichž cílem je zařazování romštiny a romských reálií do výuky. Prostor dáme i možnostem konkrétní podpory individuálních žáků a studentů. Zaměříme se i na stav odborné přípravy pedagogů, od kurzů, které nabízejí svým studentům pedagogické fakulty po vzdělávání realizované různými institucemi nebo neziskovými organizacemi. Pokusíme se odpovědět na otázku, jaká specifika se se vzděláváním romských dětí a žáků pojí, proč je dobré se zabývat i etnicitou (nejen sociálním vyloučením) a jak spolu tyto fenomény (ne)souvisejí. Výsledkem bude inspirace a nabídka konkrétních opatření, které mohou školy, neziskové organizace či jiné instituce realizovat, představení dostupných metodických materiálů a podpůrných programů.

Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, soukromoprávní neziskové organizace a další odborníky.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 09:10 Zahájení a úvodní slovo – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR, Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu, Středočeský kraj

09:10 – 09:40 Rozsah sociálního vyloučení ve Středočeském kraji – Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

09:50 – 10:30 Vzdělávání romských dětí a žáků v praxi Veřejného ochránce práv – Mgr. David Janků, Kancelář veřejného ochránce práv

10:30 – 10:40 Přestávka

10:40 – 11:45 Panelová diskuse – Odborná příprava pedagogů: Sociokulturní specifika romských dětí a žáků
– Mgr. Lenka Gulová Ph.D., Katedra sociální pedagogiky Masarykovy univerzity
– Mgr. Barbora Šebová, R-Mosty, z.s.
– Mgr. Jana Münzbergerová, Vzdělávací institut Středočeského kraje

11:45 – 13:00 Přestávka

13:00 – 13:40 Možnosti identifikace potřeb a cílené podpory dětí v předškolním věku a při nástupu do ZŠ – Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol., Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o., Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D., Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

13:40 – 14:20 ZŠ Kamenná stezka: Na cestě k desegregaci – Mgr. Andrea Melechová Ruthová, Julie Dostálová, ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora

14:20 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:00 Podpora romštiny jako živého jazyka: Romano suno a Vaker romanes – Mgr. Marie Bořkovcová, Nová škola, o.p.s.

15:00 – 15:45 Romská stipendia: podpora romských žáků a studentů – Bc. Štefan Balog, ROMEA, o. p. s.

15:45 – 16:15 Rovné příležitosti ve vzdělávání: překážky a výzvy z pohledu neziskového sektoru a legislativy – Mgr. Adéla Šípová, senátorka za obvod Kladno, Maria Siváková, Člověk v tísni, o. p. s.

16:15 – 16:30 Závěrečné shrnutí a evaluace

 

Videozáznam z konference:


Prezentace z konference ke stažení (.zip)

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.