Online regionální konference Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji

|Online regionální konference Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji
Online regionální konference Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji2021-07-01T11:37:14+02:00

 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR vás zve na regionální online konferenci s názvem Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji. Tématem konference je podpora úspěšného vzdělávání ve strukturálně zatíženém regionu. Zaměříme se na téma rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, podporu úspěšnosti znevýhodněných žáků, řešení předčasných odchodů a kariérové poradenství. Konferenci pořádá Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR. Účast na konferenci je zdarma.

 

Online konference Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji

16. března 2021

 

Program:

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 9:20 Úvodní slovo
– David Beňák, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR, Michal Kratochvil, vedoucí regionálního centra Západ, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

9:20 – 9:50 Index sociálního vyloučení a předčasné odchody ve vzdělávání: specifika území Ústeckého kraje
– Roman Matoušek, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR, David Beňák, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR

9:50 – 10:20 Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji, Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji, Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje
– Adéla Kurešová, Krajský úřad Ústeckého kraje, Vladěna Zingová, Krajský úřad Ústeckého kraje

10:20 – 10:50 Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v Ústeckém kraji
– Bohdana Flanderková, Národní pedagogický institut ČR

10:50 – 11:20 Distanční vzdělávání během pandemie
– Petra Petržílová, Člověk v tísni, o.p.s.

11:20 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka

13:00 – 13:30 Kariérové poradenství
– Eva Richterová, Světlo Kadaň, z.s., Pavlína Holubová, Světlo Kadaň, z.s.

13:30 – 14:00 Proinkluzivní vývoj školy, aneb jak se z neatraktivní školy stala škola atraktivní
– Jan Holub, Základní škola Dubí

14:00 – 14:30 Terénní práce a výchova ke vzdělávání
– Gabriela Doušová, Schrödingerův institut, Jiříkov

14:30 – 15:00 Profese sociálního pedagoga v lokalitě Obrnice
– Aneta Vejlupková, Obecní úřad Obrnice

15:00 – 15:30 Nové profese ve vzdělávání a jejich role (koordinátor inkluze pro obec)
– Markéta Dolejší, Magistrát města Chomutov, Nikola Kořínková, Magistrát města Chomutov

15:30 – 16:30 Diskuse a závěrečné slovo

Videozáznam z konference:


 

Zde si můžete stáhnout prezentace z konference:

Prezentace přednášejících
Grafická facilitace Julie Opletalové

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.