Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání

|Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání
Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání2021-09-27T09:40:14+02:00

23. 9. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jak se sociální zázemí dětí a žáků promítá do jejich školního úspěchu. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní vliv je možné vhodnými opatřeními a ve spolupráci různých aktérů snižovat. Příspěvky se zaměří na využívání dostupných nástrojů a sítí podpory sociálně znevýhodněných žáků a na důležitost podpůrných profesí.

Pro přihlášení na konferenci využijte registrační formulář níže. Po přihlášení vám přijde automatická odpověď do vašeho e-mailu.

Program konference:

08:30 – 09:00 – Registrace účastníků
09:00 – 09:15 – Zahájení a úvodní slovo – Mgr. Miroslav Klusák, vedoucí Regionálního centra Střed, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR
09:15 – 09:45 – Vliv sociálního vyloučení na vzdělávání dětí v kontextu Kraje Vysočina – Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR
09:45 – 10:30 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
10:30 – 10:45 – Přestávka
10:45 – 12:15 – Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání (panelová diskuse) – Mgr. Ivana Wiesnerová, koordinátorka inkluze, Statutární město Jihlava – Mgr. Hana Vařejková, Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava – Mgr. Renata Horká,  Mgr. et Mgr. Kateřina Součková, Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče Kolping, Žďár nad Sázavou – Mgr. Iveta Klusáková, Mateřská škola Žďár nad Sázavou
12:15 – 13:15 – Přestávka
13:15 – 13:55 – Zkušenosti ZŠ Seifertova 5 se zaváděním pozice školního psychologa – Mgr. Zdeněk Wohlhőfner, Mgr. Marie Vyhnanovská, Základní škola Jihlava, Seifertova 5
13:55 – 14:35 – Inkluze v kazuistikách, aneb když vše nejde podle plánu – Mgr. Zuzana Kloudová, Mgr. Bc. Eva Libánská, Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
14:35 – 14:50 – Přestávka
14:50 – 15:30 – Sociální pedagog: nová pozice jako most mezi rodinou a školou – Mgr. Libuše Pecková Svitáková, Dis., Bc. Jakub Neubauer, Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28
15:30 – 16:10 Kam škola nedosáhne? Podpora dětí, rodin (a pedagogů) ze strany terénních sociálních pracovníků – Mgr. Michaela Kulhánková, Karolína Kociánová, Oblastní Charita Jihlava, Terénní programy SOVY a SAS Klubíčko
16:10 – 16:30 – Závěrečná diskuse, shrnutí, evaluace

Videozáznam z konference:


Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.