Jak pomáhají domovníci-preventisté při vytváření bezpečných sousedství?

||Jak pomáhají domovníci-preventisté při vytváření bezpečných sousedství?

Jak pomáhají domovníci-preventisté při vytváření bezpečných sousedství?

2023-11-08T11:51:30+01:006 listopadu, 2023|Aktuality|

Domovníci-preventisté patří spolu s asistenty prevence kriminality k účinným nástrojům sociálního začleňování. Svým působením v obecních bytových domech se snaží předcházet sousedským sporům, udržují dům v čistotě a spolupracují s dalšími nájemníky na zvelebení veřejného prostranství. V Budišově nad Budišovkou se sešli představitelé ze sedmi obcí a měst spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování, aby si vyměnili zkušenosti s tímto nástrojem a seznámili se s činností místních domovníků-preventistů a výsledky jejich nasazení.

Setkání zahájil budišovský místostarosta Pavel Jílek a odborný garant a lektor domovníků-preventistů Jiří Gajdoš prezentací městského projektu na podporu prevence kriminality. Díky projektu město zaměstnává dvě asistentky prevence kriminality a tři domovníky-preventisty, kteří vzájemně spolupracují.

Řečníci vyzdvihli roli domovníků-preventistů při postupné proměně bytových domů v ulici Berounská a jejich okolí. „Díky iniciativě domovníků-preventistů se například daří udržovat a vylepšovat společné prostory, organizovat úklidy, ale také komunitní akce. Když místní komunita ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum inkluze iniciovala vznik dětského pískoviště, přidali ruku k dílu,“ pochválil jejich činnost místostarosta.

Stěžejní částí setkání byla diskuse v podobě kulatého stolu, při které mohli všichni účastníci sdílet své zkušenosti, rady či obavy související s fungováním domovníků-preventistů. Otevřené diskuse se vedle budišovského místostarosty a mentora účastnili představitelé ostravských městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Poruba a Ostrava-Jih. Přijeli také zástupci Dvorců, Vítkova, Moravského Berouna, Fulneku a Krnova.

Mezi témata kulatého stolu patřil vhodný výběr domovníků-preventistů, role mentora při komunikaci s dalšími složkami obecních úřadů či důležitost průběžného vzdělávání. „Ačkoli každá obec pojímá nástroj domovníků-preventistů trochu jinak, a to s ohledem na charakter lokality, myslím si, že nás všechny spojuje snaha o zapojení lidí z komunity do řešení sociálních problémů,“ shrnul diskusi místostarosta Jílek.

Po diskusní části představili pracovníci Agentury zúčastněným další možnosti spolupráce, například projektové poradenství, workshop prevence sousedských sporů, besedu na téma komunitních zahrad či seminář zaměřený na komunitní přístupy v prevenci kriminality.

Celodenní setkání vyvrcholilo exkurzí do lokality Berounská, kde na účastníky čekali domovníci-preventisté, aby si s nimi popovídali o tom, jak vnímají svou roli v bytovém domě, co je trápí, nebo se jim daří. „Ještě nás tady čeká hodně práce, ale domovníka dělám rád. Těší mě třeba to pískoviště, které jsme postavili s dalšími nájemníky. Většina lidí nás v okolí zná a respektuje nás. Výjimky se však najdou,“ prozradil jeden z domovníků-preventistů.

„Obce, které se dnešního setkání účastní, zaměstnávají 46 domovníků-preventistů. Věříme, že inspirativní příklady z Budišova nad Budišovkou, Ostravy či Moravského Berouna motivují i další představitelé obcí, aby o programu domovníků-preventistů začali uvažovat,“ uzavřela Lenka Navrátilová, lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování, která kulatý stůl spolupořádala.

Zpracoval: Dominik Plíhal

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.