Liberec získal 77 milionů na společné vzdělávání

||Liberec získal 77 milionů na společné vzdělávání

Liberec získal 77 milionů na společné vzdělávání

2020-10-20T16:36:16+02:0012 října, 2020|Aktuality|
Bezmála 77 milionů korun na podporu společného vzdělávání získalo statutární město Liberec z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt Férové školy II uspěl ve výzvě, do níž se mohou hlásit pouze obce, které ve spolupráci s Agenturou vytvořily Strategický plán sociálního začleňování. Spolupráce Agentury pro sociální začleňování a města byla zahájena v roce 2016, v roce 2018 se k ní připojil další strategický partner - Technická universita Liberec. Projekt se zaměřuje na podporu sociálně znevýhodněných dětí a rodin, ale také učitelů, kteří s nimi pracují.

„Jde o jeden z největších projektů, které byly v rámci výzvy na podporu sociálně vyloučených lokalit podpořeny. Počtu zapojených škol a organizací odpovídá i finanční podpora. Oceňujeme, že statutární město přizvalo do projektu nejen školy a školky, které samo zřizuje, ale také školy jiných zřizovatelů. Na území města tak vznikne síť, jejímž prostřednictvím má být podpořena většina dětí a rodin, které potřebují odbornou pomoc. Učitelé pak dostanou příležitost získat mimo jiné i zkušenosti v zahraničních školách,“ uvedla Radka Soukupová z Agentury pro sociální začleňování.

Do projektu Férové školy II se zapojí 58 škol, které fungují na území města – 51 městských MŠ a ZŠ, 3 městské školy ze sousedních Vratislavic, 3 krajské speciální ZŠ a církevní ZŠ J. A. Komenského. Stranou tak zůstanou jen dvě školy, které nesplnily podmínky výzvy.

Projekt Férové školy II od 1. července 2020 zacílí na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí. Naváže tak na úspěšné aktivity dvou stávajících projektů, zahrnující kariérové poradenství, koordinátory inkluze na obci i ve školách, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, příměstské tábory, vrstevnické vzdělávání, budování flexibility a přirozené adaptability při přechodu z MŠ na ZŠ, rodičovské poradenství či předškolní klub, který pomáhá dětem se začleňováním do formálního vzdělávání v mateřských školách.

„Děti mohou v rámci projektu navštívit i některé zapojené instituce a seznámit se s jejich fungováním. Např. návštěva nemocnice jim umožní získat konkrétnější představu o budoucím povolání ve zdravotnictví“, vysvětlila Markéta Nešporová, konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury.

Partnery projektu jsou organizace EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, DDM Větrník, Komunitní středisko Kontakt a iChange. Celková alokace výzvy byla 700 miliónů korun, Liberec z ní tak obdrží více než desetinu. „Chápu to také jako určité uznání naší pětileté práce, kterou na poli začleňování – ve vzdělávání i v sociální oblasti – odvádíme,“ dodal náměstek primátora Ivan Langr.

Spolupráce Agentury a města Liberec se netýká jen oblasti vzdělávání, další projekty byly podpořeny v oblasti sociálního poradenství, kontaktní sociální práce, asistentů prevence kriminality, sociálních či terénních služeb. Dohromady tak Liberec na podporu sociálního začleňování získal už přes 160 miliónů Kč.

Název projektu: Férové školy II, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.