Liberecký kraj a Agentura pro sociální začleňování podepsaly memorandum o spolupráci

||Liberecký kraj a Agentura pro sociální začleňování podepsaly memorandum o spolupráci

Liberecký kraj a Agentura pro sociální začleňování podepsaly memorandum o spolupráci

2023-07-03T14:05:24+02:003 července, 2023|Aktuality|
Úzká spolupráce při řešení problému sociálního vyloučení a rizik jeho vzniku na území Libereckého kraje. Takový je cíl memoranda, které uzavřely Liberecký kraj a Agentura pro sociální začleňování, jež spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj..

„Liberecký kraj s agenturou spolupracuje stále intenzivněji a uzavřel již několik memorand o vzájemné kooperaci v řadě směrů týkajících se pomoci sociálně slabým. Postupně přibývá počet obcí a měst z kraje, které požádaly o spolupráci s agenturou. Memorandum, které nyní podepisujeme, již před lety navázanou spolupráci podpoří a ještě více a účinněji rozvine. Jako krajská samospráva nechceme zavírat oči před problémy, které existují,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„V rámci spolupráce si navzájem vyměňujeme informace, poskytujeme vzájemné konzultace, přijímáme společná stanoviska či postupy nebo i jinými formami spolupracujeme na plánování, vytváření, realizaci a vyhodnocování politik sociálního začleňování,“ doplnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„Jsem velice rád, že Liberecký kraj chce řešit chudobu a sociální vyloučení systematicky a koncepčně. Již dosavadní spolupráce ukázala, že v tom můžeme být kraji důležitým partnerem. Nadále se budeme věnovat kooperaci v oblasti sociálních služeb, rozšíříme jí ale také o podporu dluhového poradenství, zaměstnanosti a rozvoje bydlení. Již nyní je do spolupráce v kraji zapojeno osm měst a obcí, tato partnerství chceme společně dál rozvíjet a nabídnout podporu i těm, kteří se doposud nezapojili,“ řekl ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Memorandum deklaruje mimo jiné zaměření na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti a podporu návratu dlouhodobě nezaměstnaných osob na pracovní trh, zvyšování dostupnosti bydlení pro osoby v bytové nouzi, opětné začleňování sociálně vyloučených oblastí do společnosti, na oddlužení osob, podporu rovných příležitostí ve vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním, zvyšování dostupnosti sociálních služeb, zlepšování soužití a prevenci kriminality v sociálně vyloučených oblastech.

Mimoto se může vzájemná spolupráce odehrávat i v rámci dalších platforem, například v komisích nebo výborech kraje, popřípadě organizacích s účastí kraje, jejichž jednání se bude moci zástupce agentury jako host zúčastnit. Jsou jimi třeba komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, komise pro revitalizaci Ralska, výbor sociálních věcí, komise pro adaptaci na změnu klimatu, výbor zdravotnictví, popřípadě výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost.

Agentura v Libereckém kraji v současné době spolupracuje s obcemi Liberec, Nový Bor, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Česká Lípa, Ralsko, Velké Hamry a Jablonec nad Nisou. Díky spolupráci s Agenturou tak již v Libereckém kraji začíná fungovat sedmnáct projektů určených na řešení sociálního vyloučení v celkovém objemu 113 milionů korun.