Havířov

Havířov

Město Havířov leží v podhůří Beskyd v Moravskoslezském kraji, v blízkosti centra regionu Ostravy. Vznik města je spjat s obnovou těžby uhlí na Ostravsku po 2. světové válce. Pro toto odvětví bylo potřeba zajistit velký počet pracovních sil.

Město Havířov leží v podhůří Beskyd v Moravskoslezském kraji, v blízkosti centra regionu Ostravy. Vznik města je spjat s obnovou těžby uhlí na Ostravsku po 2. světové válce. Pro toto odvětví bylo potřeba zajistit velký počet pracovních sil. Jako motivace pro jejich příchod do regionu byla zvolena možnost získat zde ubytování. Město Havířov tak bylo založeno kvůli potřebě zajistit bydlení pro pracovníky dolů a hutí. Touto dnes již historickou událostí je dodnes ovlivněn charakter města. Nalezneme zde méně průmyslových závodů a podniků. Značná část obyvatel musí za prací dojíždět. V současnosti bydlí v Havířově téměř 82 000 obyvatel v osmi městských částech: Havířov, Životice, Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Dolní Datyně.

Problém sociálního vyloučení je v Havířově spojován především s městskou částí Šumbark, konkrétně s jeho starší zástavbou. Charakteristická je snížená kvalita bydlení – jedná se o byty II. kategorie, jejichž majitelem je společnost RPG Byty s.r.o. V této oblasti bydlí podle expertních odhadů přibližně 1 200 Romů.

Druhá oblast s koncentrací sociálně vyloučených obyvatel se nachází v Prostřední Suché a lze ji rozdělit na dvě části – Nový Svět a lokalita tvořená ulicemi Dělnická, Hornická a Kapitána Jasioka. Obě části od sebe odděluje silnice vedoucí do centra města. Lokalita Nový Svět je tvořena pěti jednoposchoďovými domy se dvěma vchody, které jsou ve špatném technickém stavu. Většinu obyvatel tvoří příslušníci romského etnika. Na ulicích Dělnická, Hornická a Kapitána Jasioka nalezneme tři dvoupatrové činžovní domy s celkem 84 byty. Některé z nich jsou neobydlené a několik bytů je neobyvatelných. Všechny zmiňované domy v Prostřední Suché jsou ve vlastnictví RPG Byty s.r.o.

Mezi největší problémy romských obyvatel v obou zmíněných oblastech patří vysoká míra nezaměstnanosti, která dosahuje 90 až 95 procent. Přístup na trh práce stěžuje romským obyvatelům nízká vzdělanostní úroveň. Město pro alespoň částečné řešení této situace využívá institutů veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Obyvatele obou sociálně vyloučených lokalit trápí také velká zadluženost. Mezi převážně romskými obyvateli lokality Šumbark a ostatními zde žijícími obyvateli dochází k častým konfliktům z důvodu rozdílného životního stylu. V Prostřední Suché je pak velkým problémem zanedbávání povinné školní docházky.

V Havířově v současnosti neexistuje nevládní organizace, která by se soustředila na pomoc při řešení situace příslušníků romského etnika ve vyloučených lokalitách. V Šumbarku poskytují zdejším obyvatelům sociální služby zejména Armáda Spásy, Slezská diakonie a Sociální služby města Havířova.

Číst více >

Osobnosti lokality

Lenka Honsárková
Lokální konzultantka