Holešov

Holešov

Město Holešov leží na západním okraji Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Hané ve Zlínském kraji. Holešov je přirozené správní, kulturní, společenské a turistické centrum celého mikroregionu Holešovsko.

Město Holešov leží na západním okraji Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Hané ve Zlínském kraji. Holešov je přirozené správní, kulturní, společenské a turistické centrum celého mikroregionu Holešovsko. Město Holešov je svými třinácti tisíci obyvateli druhým největším městem okresu Kroměříž. Správní území tvoří vedle samotného města Holešova a katastrálního území Všetuly i místní části Količín, Žopy, Tučapy a Dobrotice. Holešov je městem s výraznou tradicí dřevařské výroby (společnost TON). Známé jsou také cukrářské výrobky závodu Sfinx. V oblasti školství je významná Střední policejní škola Ministerstva vnitra, která již od roku 2007 realizuje projekt „Policie pro všechny“ zaměřený na národnostní menšiny.

Problém sociálního vyloučení je v Holešově spojován především se Školní ulicí, kde v minulých desetiletích postupně vznikala lokalita nesoucí dnes všechny podstatné znaky sociální vyloučenosti. Veřejnost i představitelé města vnímají potřebu řešit „problém Školní ulice“ velmi intenzivně. Téma se stalo jedním z důležitých bodů volební kampaně v roce 2006 a ve Strategii rozvoje města pro roky 2008-13 rovněž zaujímá zvláštní místo.

 

Školní ulice se nachází v blízkosti centra města v sousedství gymnázia, základní školy praktické a odborného učiliště a jeho internátu. Lidé sociálně vyloučeni nebo ohroženi tímto vyloučením zde žijí v devíti objektech. Jde o dělnické přízemní bytové domy, které byly provizorně vystavěny v polovině 19. století a nyní jsou majetkem města. Domy ve Školní ulici jsou dlouhodobě neudržované a tomu odpovídá jejich stav. Nedostatky přitom nejsou pouze povrchové, domy trpí rovněž závažnějšími nedostatky z hlediska statiky. Rekonstrukce objektů by byla neúměrně nákladná, město již do nich investovalo nemalé částky. Donedávna žilo v této lokalitě ve 42 malometrážních bytech kolem 114 obyvatel, Romů i neromů. Otázka bydlení je jednou z priorit města. I díky tomu se již podařilo zhruba polovině obyvatel Školní ulice zajistit byty v různých částech města.

Mezi obyvateli sociálně vyloučené lokality je téměř stoprocentní nezaměstnanost, většina lidí je odkázána na dávkový systém, mnozí mají dluhy na nájemném, energiích i u soukromých společností. Vzhledem k tomuto problému je ve městě využíván institut veřejné služby a následně je rovněž dlouhodobě využíván nástroj veřejně prospěšných prací. Většina obyvatel této lokality také dosáhla jen nejnižších stupňů vzdělání.

Číst více >

Osobnosti lokality

Marcela Bužgová
Lokální konzultantka