Jáchymov

Jáchymov

Jáchymov, město, které nese jméno podle svatého Jáchyma, vzniklo v 16. století. V roce 1533 byl Jáchymov díky dolování stříbra s 18 000 obyvatel druhým největším městem po Praze. Od té doby počet obyvatel stále klesal až k současným 3 236. Původně hornické město se měnilo v lázeňské.

Jáchymov, město, které nese jméno podle svatého Jáchyma, vzniklo v 16. století. V roce 1533 byl Jáchymov díky dolování stříbra s 18 000 obyvatel druhým největším městem po Praze. Od té doby počet obyvatel stále klesal až k současným 3 236. Původně hornické město se měnilo v lázeňské. Vzestup lázeňství byl přerušen druhou světovou válkou a následnou těžbou uranu. V 60. letech jáchymovské uranové doly ukončily svou činnost. Velké množství historických budov, které nebyly dlouhodobě udržovány, bylo vymydleno a jsou dnes v katastrofálním stavu. Jedná se o budovy v horní části Náměstí republiky a patricijské domy z poloviny 16. století. Většina těchto domů je v soukromém vlastnictví. Jsou odpojeny od všech sítí. Ve městě chybí základní sociální obslužnost, jsou zde však poskytovány terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Problém sociálního vyloučení se v Jáchymově datuje již před rokem 1989. Jednalo se o kombinaci dlouhodobé existence a přirozeného sestěhování, především z východního Slovenska.

V posledních letech zde došlo ke stěhování sociálně vyloučených obyvatel v rámci obce. Tak došlo k jejich soustředění v jednotlivých ulicích: Náměstí republiky, Šafaříkova, Boženy Němcové, Palackého, Prokopova, Jiráskova. V ulici K Lanovce žije přibližně 20 sociálně vyloučených rodin. Obyvatelům domů v této ulici obec nabídla některé byty k odprodeji formou splátkového kalendáře na období deseti let. Jedná se o budovy ze 40. let 20. století, jejichž vybavenost je zastaralá. Nachází se zde i bývalá ubytovna Tesla, která je v soukromém vlastnictví. Podle sociálních pracovníků v ní přebývají především zahraniční dělníci, ale v budoucnu nelze vyloučit velkou koncentraci sociálně vyloučených. Míra registrované nezaměstnanosti byla v Jáchymově v roce 2008 12,41 procent. Míra nezaměstnanosti u obyvatel sociálně vyloučených lokalit se v Jáchymově blíží téměř stu procent.

Míra prostorového vyloučení není v Jáchymově prakticky žádná. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit žijí v dosahu centra města, cca. 5 – 10 min chůze.

Podle statistických údajů Policie České republiky patří lokalita Jáchymova k oblastem s největší mírou trestné činnosti v Karlovarském kraji. Podle těchto údajů zde bylo v roce 2009 spácháno v 125 trestných činů, 282 přestupků a policií bylo zpracováno celkem 794 zpráv. V tomtéž období bylo předvedeno 28 osob, 12 osob zajištěno podle zákona o policii, 13 zatčeno podle § 69 trestního řádu, 9 zadrženo podle § 76 trestního řádu. Přestože neuvádíme všechny statistické ukazatele, je tento přehled dostatečně alarmující, postavíme-li údaje proti počtu obyvatel města. Lze konstatovat, že takto registrovaná trestná činnost se výrazně promítá jak do chodu města jako celku, tak do chodu jednotlivých rodin a zprostředkovaně i do činnosti školy.

Vztahy mezi majoritou a minoritou jsou vyhrocené. Lázeňské hosty například ruší děti ze sociálně vyloučených lokalit, které tráví volný čas v lázeňském parku před domem Akademik Běhounek. Majorita zároveň nechce své děti umisťovat do jáchymovské základní školy a často je raději přihlásí do jedné z několika škol v Ostrově.

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov poskytují základní vzdělání jak žákům s běžnými studijními předpoklady, tak žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, tak i žákům talentovaným. Pro přímou práci s dětmi je prosazována inkluzivní metoda vzdělávání. V rámci prvního stupně je zařazena třída pro nápravu těžkých specifických poruch. Moderní vybavení školy umožňuje volit široké spektrum vyučovacích metod. Škola řadu let investuje zdroje do oblasti rozvoje počítačové gramotnosti – stala se příjemcem krajských grantů pro oblast zvyšování úrovně počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků a dalších dílčích grantů.

Číst více >

Osobnosti lokality

Veronika Hanousková
Lokální konzultant